Skip to main content
search
1 procent

1 procent

By 22 stycznia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2016 przez admin

Organizacje z terenu Gminy Zielonki upoważnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki  jest jedyną organizacją z siedzibą na terenie Gminy Zielonki uprawnioną do przyjmowania odpisów 1% podatku dochodowego (KRS 0000048345) od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP)

 

MECHANIZM ODPISU 1% PODATKU

Możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych. 1% to kwota potrącana z podatku, który zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany podatnikom.

Organizacje Pożytku Publicznego [OPP] to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU

KROK 1 – SPRAWDŹ CZY MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielniezłożą formularz PIT-37.

KROK 2 – WYBIERZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓREJ CHCESZ PRZEKAZAĆ 1%

Wybierz organizację posiadającą status pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Wyboru OPP dokonujesz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku, prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html

UWAGA! Podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji, nie można podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

KROK 3 – WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU

Wypełnij odpowiedni formularz PIT i ustal wysokość należnego podatku. Następnie w jednej z ostatnich rubryk formularza PIT zatytułowanej “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisz w odpowiednich polach numer Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji i kwotę odpisu. Pamiętaj, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
W rubryce formularza PIT zatytułowanej “Informacje uzupełniające” możesz określić sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami. Informacje te urząd skarbowy przekaże organizacji. Jednak rozdysponowanie tych środków pozostaje w wyłącznej gestii organizacji, jednak powinno odbywać się w zgodzie z określonym statutowo przedmiotem działalności i przepisami prawa. W tej samej rubryce formularza PIT zakreślając odpowiednie pole, podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie przez urząd skarbowy swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu) organizacji, na rzecz której przekazał odpis 1% podatku.

UWAGA! Kwota przekazywana organizacji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

KROK 4 – REZULTAT

Pieniądze, które w zeznaniu podatkowym przekazane zostały na rzecz wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, urząd skarbowy przekaże na jej konto w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Z wyliczonej kwoty potracone zostaną koszty przelewu.

Informacje nt. 1% można znaleźć również na stronach:
http://www.pozytek.gov.pl/INFORMACJA,W,SPRAWIE,ZASASD,PROMOCJI,1,PODATKU,465.html 

http://www.pozytek.ngo.pl/

 

 ——————————-

Rozlicz PIT do 30 kwietnia i przekaż 1% podatku na rzecz wybranej organizacji! – pobierz plik 

Zobacz spot promujący ideę przekazywania 1% dla OPP:
link:
(https://www.youtube.com/watch?list=PLV050r-UYQA2zc2B8-PYUjBISkSgLt4A8&v=IC3WMZQuvRA)

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content