Skip to main content
search
Aktualności

100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach

By 27 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 czerwca 2022 przez KB

25 czerwca przemarszem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zielonki rozpoczęły się obchody 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzcach. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych druhów oraz podziękowań za bezinteresowną służbę.
W uroczystym przemarszu wzięły udział jednostki ochotniczych Straży Pożarnych z: Bibic, Bosutowa, Garlicy Murowanej, Grębynic, Owczar, Trojanowic, Węgrzc, Woli Zachariaszowskiej oraz Zielonek. Muzyczną oprawę dopełniła Orkiestra Dęta „Wola” z Woli Zachariaszowskiej.
Zaproszonych gości powitał prezes OSP Węgrzce druh Marcin Franaszek, wśród nich byli m.in. Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, bryg. Arkadiusz Kielin Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Andrzej Pasek – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Piotr Goraj – przewodniczący rady powiatu krakowskiego, Jarosław Raźny – radny powiatu krakowskiego, Jan Palimąka – komendant gminny OSP, Bogusław Król – wójt gminy Zielonki, Mirosław Golanko – przewodniczący Rady Gminy Zielonki oraz radni gminy Zielonki. Ks. Tomasz Kołodziejczyk z parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach poświęcił pamiątkową tablicę.
– Dziś jak w soczewce widać jak OSP Węgrzce się rozwijały. Począwszy od sikawki konnej, po nowoczesny wóz ratowniczy. Przez te 100 lat, od samego początku najważniejsi byli ludzie. Ta jednostka jest dobrze przygotowana do działań ratowniczo-gaśniczych i warto w nią inwestować środki finansowe. Dziękuję panu wójtowi, radnym szczebla powiatowego, gminnego, bo państwo nie szczędzicie środków, nie tylko dla OSP Węgrzce, ale również do innych jednostek w gminie Zielonki – mówił wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.
Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrzcach została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono następujących druhów: Mariusza Pykę, Jarosława Nowaka, Jana Wireckiego, Jarosława Rajtara oraz Wojciecha Płonkę. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: Grzegorza Grzesika, Adama Galanda oraz Tomasza Uthke. Odznaki za wysługę lat otrzymali: Antoni Franaszek, Marek Rajtar, Ryszard Nowak, Ryszard Trębacz oraz Dariusz Wróbel.
– Dziękuję za wspaniałą pracę, zaangażowanie i trud, jaki wkładacie w rozwój jednostki, a przede wszystkim w bezpieczeństwo mieszkańców. Możemy zawsze na was liczyć, chętnie angażujecie się, pomagacie i jesteście każde zawołanie mieszkańców. Za to wszystko bardzo dziękujemy – podkreślał przewodniczący rady gminy Zielonki Mirosław Golanko.
– Gratuluję tego jubileuszu. Trzeba podkreślić zasługi ojców założycieli, którzy w 1922 roku podjęli się tej inicjatywy. Warto podziękować wielu setkom druhen i druhów, którzy na przestrzeni 100 lat kontynuowali i kontynuują wspaniałą tradycję OSP Węgrzce. Druhowie z OSP są gotowi na każde wezwanie, na każdą akcję ratowniczo-gaśniczą i bardzo aktywnie uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach. Życzę kolejnych 100 lat: bezpiecznych wyjazdów, wspaniałych inicjatyw i dalszego rozwoju jednostki OSP w Węgrzcach – mówił wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Galeria zdjęć.
Opisujemy: fotografie z uroczystości związanych z jubileuszem 100-lecia OSP Węgrzce.

 

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content