Skip to main content
search
Aktualności

100-lecie OSP Owczary

By 6 września 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 września 2017 przez admin

1DSC025742 września przemarszem dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki i jednostki z sąsiedniej Naramy (gm. Iwanowice) rozpoczęły się obchody jubileuszu jednej z najstarszych jednostek z terenu gminy – Ochotniczej Straży Pożarnej z Owczar. Jubileusz był okazją do przypomnienia bogatej historii i wręczenia odznaczeń zasłużonym dla OSP Owczary. Uroczystości uświetniła Orkiestra OSP „Wola” z Woli Zachariaszowskiej. Z okazji jubileuszu jednostki ufundowano pamiątkową tablicę.

Dłuższą od OSP Owczary historią mogą się pochwalić tylko jednostki z Zielonek (116 lat) i Grębynic (101 lat); za rok natomiast stulecie obchodzić będą strażacy-ochotnicy z Trojanowic. 
W 1917 r. Ochotniczą Straż Pożarną w Owczarach powołano z inicjatywy Antoniego Zajączkowskiego, który został jej pierwszym naczelnikiem, w skład weszło 27 ochotników, a prezesem został Paweł Namysło. Umundurowanie druhowie zakupili na własny koszt, a sprzęt przeciwpożarowy z dochodów z organizowanych przez siebie zabaw, loterii i składek. Nadleśnictwo Iwanowice przekazało drewno na budowę pierwszej remizy, która powstała na wydzielonej przez p. Gawlińskiego z własnego majątku działce. Lokal stał się centrum życia społecznego i kulturowego wsi. Czasy II wojny i lata 1945-1955 to ciężki okres dla jednostki: część druhów została zmobilizowana, potem druhowie woleli opuścić szeregi OSP niż pomagać wrogom Ojczyzny, bowiem okupanci chcieli wykorzystywać strażaków do pomocy podczas łapanek. W 1961 r. podjęto inicjatywę budowy nowego gmachu, który ukończono w 1975 r. W 1969 r. udaje się pozyskać pierwszy samochód Star 25, w 1973 r. kolejny  marki Lublin. W 1980 r. spłonął zabytkowy kościół w Naramie, a wraz z nim pochodzący jeszcze z czasów przedwojennych sztandar, dopiero w 1986 r. udało się wykonać nowy sztandar, który służy strażakom po dziś dzień. Na początku lat 90. XX w. prezesem OSP w Owczarach został Stanisław Skwara, a naczelnikiem Marek Piekara. Podczas ich kadencji jednostka poczyniła ogromny krok naprzód, stąd w roku 2016, gdy nastąpiła zmiana zarządu, a stery przejęli Krystian Augustyn i Kamil Wieczorek, ustępującemu prezesowi i naczelnikowi podziękowano tytułami Członków Honorowych. W roku 2005 zburzono stare garaże, a w roku 2006 oddano do użytku budynek wielofunkcyjny w Owczarach wraz ze strażnicą OSP, w roku 2016 powiększoną o dobudowany garaż. Dziś w OSP Owczary działa 30 czynnych strażaków, zajmują oni czołowe miejsca w zawodach;  jednostka jest świetnie wyposażona i gotowa do wyjazdu samochodem Iveco Magirus na każde wezwanie. Ochotnicy z Owczar mogą się pochwalić też niedawno powołaną młodzieżówką.
W Owczarach na jubileuszu gości powitał prezes OSP Owczary Krystian Augustyn, a wśród nich byli m.in.: komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej mł. brygadier Artur Nosek, wiceprezes oddziału powiatowego OSP powiatu krakowskiego ziemskiego druh Leszek Zięba, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk i dwoje jego zastępców: Marzena Gadzik-Wójcik i Mirosław Golanko, gminni radni: Piotr Calik, Dariusz Wróbel, Antoni Banaś i Adam Duliński; wiceprezes gminny OSP druh Tomasz Sokół, komendant gminny OSP druh Jan Palimąka, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie st. kpt. Michał Majda, komendant Komisariatu Policji w Zielonkach podinspektor Włodzimierz Gamrat i proboszcz parafii w Naramie ks. Jan Jurkowski. Strażacy minutą ciszy uczcili pamięć druha Aleksandra Padlika, prezesa zarządu gminnego OSP. 

Jednostka z Owczar za wieloletnią ofiarną działalność została uhonorowana przez Zarząd Główny OSP RP złotym znakiem związku. Złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa” został odznaczony druh Józef Piekara, srebrnym medalem sołtys Owczar i zarazem przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk, a brązowym medalem druh Maciej Pawłowski. Odznaki za wysługę lat otrzymali: Czesław Bubak (60 lat), Stanisław Piżuch (55 lat), Eugeniusz Grzesikowski (50 lat), Marek Piekara (40 lat), Józef Piekara (35 lat) oraz Jacek Piekara, Kamil Wieczorek i  Maciej Pawłowski (10 lat). 
Ksiądz proboszcz parafii w Naramie Jan Jurkowski został poproszony o modlitwę w intencji strażaków i poświęcenie jubileuszowej tablicy. Z pierwszej prośby się wywiązał dodając od siebie dobre słowo, ale jako, że… zapomniał wody święconej, tablicę pobłogosławił i zobowiązał się, że „stawi się z odpowiednim sprzętem na wezwanie strażaków” – tym bardziej  że do poświęcenia jest jeszcze nowe auto i dobudowany garaż. 
Jubilatom gratulowali: komendant miejski PSP mł. brygadier Artur Nosek, wiceprezes oddziału powiatowego OSP druh Leszek Zięba, wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy Zielonki. – Serdecznie dziękuję w imieniu samorządu gminy Zielonki, że przez te 100 lat nieśliście pomoc ludziom i włączaliście się w ważne dla lokalnej społeczności inicjatywy. Za setki, tysiące godzin niesienia pomocy. Życzę żebyście trwali i rozwijali się i byście mieli satysfakcję z prowadzonych działań – mówił Bogusław Król. 
– Dziękuję za zaangażowanie dla lokalnej społeczności. Stanowicie wzór do naśladowania – gratulował ochotnikom Ryszard Krawczyk.
Naczelnik OSP Owczary Kamil Wieczorek podziękował wszystkim przybyłym za obecność, a mieszkańcom za przychylność: – Szczególne podziękowania kieruję w stronę wójta gminy Zielonki Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Ryszarda Krawczyka wraz z Radą Gminy za chętne przekazywanie środków na zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który wykorzystywany jest podczas niesienia pomocy mieszkańcom, nie tylko naszej gminy, ale i ościennych. Wyrazy wdzięczności  przekazano też dla komendanta gminnego OSP Jana Palimąki, dowódcy jubileuszowej uroczystości, który dba o najwyższy stopień wyszkolenia i wyposażenia wszystkich jednostek z terenu gminy. Podziękowano też paniom z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i radzie sołeckiej oraz OSP z Grębynic za pomoc w przygotowaniu jubileuszu. 
Zapraszamy na filmową relację: TUTAJ.
1DSC02574
2DSC02495
3DSC02538
4DSC02577
5DSC02583
6DSC02566
7DSC02594
8DSC026066
9DSC025633
10DSC02615
11DSC02543
12DSC025422
13DSC02622
Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content