Skip to main content
search
Aktualności

15 września 2022 r – termin składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

By 13 września 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 września 2022 przez AO

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym, że uczniowie zamieszkali na terenie gminy Zielonki mogą ubiegać się o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 600 zł netto) oraz w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Wysokość stypendium szkolnego jest określona zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 185 z dnia 24 sierpnia 2021.

Kompletnie uzupełniony wniosek należy dostarczyć na dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach w terminie do dnia 15 września 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz Wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki można pobrać:

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content