Skip to main content
search
Ogłoszenia

17 lutego mija termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.

By 13 lutego 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 lutego 2014 przez admin

Wójt Gminy Zielonki przypomina, że 17 lutego mija termin składania przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, naczep, przyczep i autobusów deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.

Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani:
1) składać, w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki www.zielonki.pl.
Stawki podatkowe pozostały w niezmienionej wysokości i obowiązują jak w roku 2013.

Close Menu
 
16 maja 2022
Skip to content