Skip to main content
search
Projekty w trakcie realizacji EFRR

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

By 29 września 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 września 2017 przez admin

21.09.2017 r.  Gmina Zielonki podpisała umowę na dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie  4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zit.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 630 620,77 zł,  z czego wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 647 332,32 zł, a  Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 2 153 749,54 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna sześciu budynków użyteczności publicznej w  Gminie Zielonki: Budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach Budynek Szkoły Podstawowej im. E. Kwiatkowskiego w Owczarach Budynek Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej Komisariat Policji w Zielonkach Budynek GOPS w Zielonkach – FAL W ramach modernizacji energetycznej projekt zakłada; wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, docieplenie ścian budynków i stropów z tynkiem zewnętrznym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wewnętrznych instalacji c.o., montaż ogniw fotowoltaicznych. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej tych budynków oraz obniżenie ilości emitowanego CO2 i pyłów do atmosfery.   Planowany termin zakończenia projektu to I kwartał 2019 r.

Nadzór nad  projektem sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich.

Nadzór nad realizacją projektu sprawują: Beata Lipień-Łysek- www.beata.lysek@zielonki.pl Anna Franczyk – anna.franczyk@zielonki.pl

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content