Skip to main content
search
Ogłoszenia

22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy

By 31 lipca 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 31 lipca 2020 przez admin

22 sierpnia plakat

Szanowni Państwo,
w 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Rezolucja stanowi reakcję na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotykają przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą raporty ośrodka Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, według których liczba udokumentowanych przypadków naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania w Europie wzrosła ze 150 w 2015 do 325 w 2018 roku. W 2019 roku odnotowano w Polsce co najmniej 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Wstępne dane z pierwszego półrocza 2020 roku pozwalają sądzić, że w bieżącym roku możemy spodziewać się porównywalnego lub większego natężenia ataków.


Głównym celem działań Laboratorium Wolności Religijnej jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne. Mając na uwadze osiągnięcie postawionego przed Laboratorium Wolności Religijnej celu, podjęto się organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. Chcemy w ten sposób uwrażliwić opinię publiczną na trudną sytuację chrześcijan na świecie, budować poczucie solidarności z prześladowanymi, a także podnosić świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania.
Głównym elementem obchodów Dnia jest iluminacja budynków na czerwono na terenie całego kraju. Podświetlone zostaną liczne urzędy oraz instytucje kultury. Jeśli istnieje taka możliwość, będziemy szczególnie wdzięczni za symboliczne podświetlenie budynku Państwa urzędu (lub innego administrowanego przez Państwa budynku wyposażonego w odpowiednią instalację) 22 sierpnia o godz. 21. W takim wypadku bylibyśmy zobowiązani, gdyby zechcieli Państwo poinformować nas o tym oraz przesłać zdjęcia, które moglibyśmy dołączyć do relacji z obchodów.
Prosimy o udostępnienie informacji o obchodach na oficjalnej stronie internetowej urzędu wraz z zachętą do włączenia się w proponowane akcje. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl.   
Z wyrazami szacunku
ks.dr Tomasz Huzarek

Close Menu
 
1 października 2023
Skip to content