Skip to main content
search
Aktualności

Najważniejsze informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy- zaktualizowano 11 marca 2022 r.

By 9 marca 202218 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 marca 2022 przez KB

Najważniejsze informacje dotyczące zakwaterowania, pomocy finansowej i materialnej w rozwinięciu wiadomości. Tworzymy bazę wiedzy o możliwości wsparcia dla uchodźców, które deklarują nasi mieszkańcy. Zachęcamy do zgłaszania wszelkiego rodzaju chęci pomocy poprzez wypełnienie deklaracji i przesłanie jej na ug@zielonki.pl z dopiskiem Pomoc Ukrainie. Jeśli już gościsz uchodźców, również możesz wypełnić tę deklarację (z informacją od kiedy, ile osób itp.). Jeśli masz możliwość zabrać uchodźców z Ukrainy np. z punktu recepcyjnego na Dworcu Głównym w Krakowie, nie czekaj na telefon od nas, zrób to i zawiadom nas mailem na ug@zielonki.pl, że deklarowane miejsce jest zajęte.

Aktualnie czekamy na uchwalenie przez parlament specustawy, o zmianach przepisów będziemy informować jak tylko wejdą w życie.

Pomoc finansowa i materialna
•    Uruchomiliśmy zbiórkę finansową przeznaczoną na pomoc uchodźcom z Ukrainy, zachęcamy do wpłat na Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki nr konta do zbiórki: 14191010482114440134930002 z dopiskiem „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Pomoc zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby uchodźców, którzy znajdą się na terenie gminy Zielonki.
•    Zbiórki materialne na terenie naszej gminy są organizowane doraźnie m.in. przez sołectwa, szkoły. Magazyn powiatowy zorganizowano w Sieborowicach gm. Michałowice (prosimy o nie przewożenie tam darów bezpośrednio, tylko kontaktować się pod nr tel. 502 211 524).
•    Tworzymy bazę wiedzy o możliwości wsparcia dla uchodźców, które deklarują nasi mieszkańcy. Zachęcamy do zgłaszania wszelkiego rodzaju chęci pomocy poprzez wypełnienie deklaracji i przesłanie jej na ug@zielonki.pl z dopiskiem Pomoc Ukrainie. Jeśli już gościsz uchodźców, również możesz wypełnić tę deklarację (z informacją od kiedy, ile osób itp.).

Zakwaterowanie
•    Na terenie gminy Zielonki utworzyliśmy dwa miejsca czasowego pobytu osób z terenu objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie – są to Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Korzkwi oraz budynek po Szkole Podstawowej w Korzkwi – łącznie 120 miejsc. Obiekty zostały zgłoszone do Wojewody Małopolskiego. Na 10 marca 2022 r. w obiektach było ulokowanych 124 uchodźców.
W pierwszej kolejności uchodźcy są lokowani w przygotowanym na ten cel Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Korzkwi (będącym własnością gminy Zielonki wydzierżawioną Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji). Z rezerwy kryzysowej budżetu gminy Zielonki decyzją wójta przeznaczono 100 tys. zł na doposażenie starej szkoły w Korzkwi i Ośrodka, zakupiono m.in.:  łóżka, materace, pościel, pralki, suszarki.
•    Uchodźcy, którzy nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, powinni być zarejestrowani w punkcie recepcyjnym. Punkty recepcyjne znajdują się na granicy, a w Krakowie na dworcu PKP Dworzec Główny. Pozostałe osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, a mające zapewnione miejsce pobytu,  nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych.
•    Rekomendowane jest kierowanie  uchodźców z punktów recepcyjnych do miejsc noclegowych w obiektach wyznaczonych przez Wojewodę Małopolskiego. Przedstawiciele rządu nie rekomendują przyjmowania uchodźców w domach prywatnych bez pośrednictwa służb państwowych. Aktualnie nie ma jeszcze przepisów prawnych (trwa procedura legislacyjna w Sejmie RP) dotyczących zwrotu kosztów za pobyt uchodźców w domach prywatnych. Urząd Gminy Zielonki nie dokonuje formalnej rejestracji uchodźców.
•    Przedsiębiorcy prowadzący na terenie gminy Zielonki działalność z zakresu usług hotelarskich i pokrewnych zainteresowani włączeniem do systemu przyjmowania uchodźców proszeni są o zgłaszanie podmiotu i liczby miejsc na adres e-mail: ug@zielonki.pl

Rejestracja, praca, pomoc społeczna i prawna

• W aktualnym stanie prawnym obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą wpisać się w urzędach gmin i miast do bazy PESEL (nie ma ograniczenia czasowego, do kiedy należy to załatwić ani rejonizacji). Do czasu określenia specjalnych zasad rejestrowania do bazy PESEL (procedowana jest specustawa dot. pomocy dla uchodźców z Ukrainy) do rejestracji w bazie PESEL konieczny jest paszport biometryczny! Małoletnim obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają dokumentu podróży (np. paszportu) urząd może nadać numer PESEL na podstawie aktu urodzenia.
• Placówki konsularne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej będą: przedłużać termin ważności paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy na okres pięciu lat przez wpisanie odpowiedniego napisu na piątej stronie paszportu; wpisywać do paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy osobowych danych dziecka do 18 lat razem ze zdjęciem. Placówki konsularne Ukrainy będą też wystawiać zaświadczenia ze zdjęciem o potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa Ukrainy dla obywateli Ukrainy, którzy nie mają paszportów zagranicznych albo żadnych dokumentów tożsamości, przeznaczone dla identyfikacji obywateli Ukrainy w polskich urzędach, w tym dla złożenia wniosku dla otrzymania statusu uchodźcy albo osoby, która znajduje się pod ochroną międzynarodową, i nie uprawnia do przekroczenia granicy. Do celów jak wyżej należy zrobić zdjęcie.
Najbliższy konsulat Ukrainy znajduje się w Krakowie, Al. Płk W. Beliny-Prażmowskiego 4.
•    Rząd zapowiada szerokie otwarcie rynku pracy dla uchodźców, przy minimalnych formalnościach – przepisy są w trakcie przygotowania. Informacji udziela Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – tel. 12 388 23 98;  filia_slomniki@uppk.pl, który zbiera już bazę potencjalnych ofert pracy.
•    Na razie nie ma możliwości przekazywania świadczeń pieniężnych dla uchodźców (procedowana jest specustawa dla uchodźców z Ukrainy).
•    Starosta Krakowski zadeklarował, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są dostępne dla uchodźców. Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217.

Edukacja, służba zdrowia, komunikacja publiczna
•    Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – to praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.
•    Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji przysługuję bezpłatna opieka zdrowotna w placówkach,  które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotyczy to obywateli Ukrainy, posiadających odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, lub  zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po wybuchu konfliktu zbrojnego, czyli od dnia 24 lutego 2022 r.
•    Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granice Polski od 24 lutego 2022 r., są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Krakowa i gmin metropolii, w których kursują linie aglomeracyjne, na podstawie paszportu lub innych dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej po wybuchu konfliktu zbrojnego, czyli od dnia 24 lutego 2022 r. Zarządzenie PMK

Ważne!
•    Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców specjalną całodobową infolinię dla obywateli Ukrainy, która działa 24 h na dobę, tel.: +48 12 210 20 02.
•    Na Facebook.com/zielonki utworzyliśmy publiczną grupę Gmina Zielonki dla Ukrainy (https://www.facebook.com/groups/631038047983594 ). Zapraszamy do niej wszystkich chętnych do pomocy – tam można dzielić się informacjami, to platforma wymiany pomiędzy osobami potrzebującymi i darczyńcami, tam też znajdziecie najważniejsze informacje od nas.

•   Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy opublikowane są na: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy oraz https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Wszystkie informacje na bieżąco publikowane są na stronie zielonki.pl w zakładce po prawej stronie Pomoc Ukrainie.

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content