Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

31 maja 2020 r. upływa termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

By 25 maja 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2020 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki o upływie 31 maja 2020 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić na konto urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do budynku V (pomieszczenia po poczcie) lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki, budynek V Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 285 08 50 wew. 506.

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content