Skip to main content
search
Ogłoszenia

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

By 20 lipca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lipca 2022 przez TJ

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zielonki

Na podstawie art. 19 ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Wójt Gminy Zielonki informuje, że wyłożono do publicznego wglądu “Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zielonki na lata 2022 – 2025”.

Projekt aktualizacji założeń do planu określa:

– ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
– przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
– możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
– możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
– zakres współpracy z innymi gminami.

Projekt aktualizacji założeń do planu wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki (pok. nr 223) w godzinach pracy tutejszego urzędu tj. od dnia 20 lipca 2022 r. do dnia 09 sierpnia 2022 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub drogą mailową na adres ug@zielonki.pl.

Dokument do pobrania w postaci pliku pdf (1,90 Mb): Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content