Skip to main content
search
Koronawirus

Aktualne komunikaty Wojewody Małopolskiego w związku z epidemią koronawirusa

By 14 kwietnia 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2020 przez admin

Udostępniamy do pobrania polecenia Wojewody Małopolskiego:

Polecenie nr 53/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności: w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej w terminie od 12 marca do 24 maja 2020 r.

Polecenie nr 52/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności: placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora w tym w placówka działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach pomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej w terminie od 11 maja do 24 maja 2020 r.

Polecenie nr 49/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności: placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora w tym w placówka działających w ramach Programu Senior+. środowiskowych domach pomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej w terminie od 25 kwietnia do 10 maja 2020 r.

Polecenie nr 48/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności: w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej w terminie od 12 marca do 10 maja 2020 r.

Polecenie nr 42/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia polecania nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej przez dziennych opiekunów.

Polecenie nr 41/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia polecania nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmienionego poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 15/2020 z dnia 24 marca 2020 r., w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych.

Polecenie nr 38/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie działań zapewniających natychmiastowe wsparcie domów pomocy społecznej, w których w ramach pracy zespołu opiekuńczoterapeutycznego występują istotne problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami, przy wykorzystaniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry, w tym m.in. z placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, oraz środowiskowych domów samopomocy.

Polecenie nr 36/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie Nr 21/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r w sprawie zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennych opiekunów.

Polecenie nr 19/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca.

Polecenie nr 16/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. zawieszające do odwołania zajęcia w placówkach wsparcia dziennego; centrach integracji społecznej; klubach integracji społecznej; dziennych domach i klubach seniora; środowiskowych domach samopomocy; warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie nr 15/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych.


 

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content