Skip to main content
search
Ogłoszenia

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – „MANIA PRACOWANIA V”

By 14 maja 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 14 maja 2019 przez admin

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 580 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.

Okres realizacji projektu
01.04.2019 – 30.06.2020
Wartość projektu
7 536 662,44 PLN
Grupy docelowe
Osoby powyżej 50r.ż. – 163 osoby;
Osoby długotrwale bezrobotne – 163 osoby;
Osoby z niepełnosprawnościami  – 29 osób;
Kobiety
Mężczyźni nie kwalifikujący się do żadnej z powyższych grup;

Działania w projekcie
Pośrednictwo pracy dla 580 osób
Poradnictwo zawodowe dla 580 osób
Organizacja staży dla 200 osób
Organizacja szkoleń zawodowych dla 380 osób
Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 220 osób

Close Menu
 
1 grudnia 2022
Skip to content