Skip to main content
search
Ogłoszenia

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych- wsparcie w ramach projektów UE

By 22 czerwca 2016No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2016 przez admin

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra, Spółdzielnia Socjalna SerwiS, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz ISS  Projekt sp. z o.o. zapraszają do udziału w projektach:

·         Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy,

·         Jestem niepełnosprawny i chcę pracować,

·         Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy,

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W projektach mogą uczestniczyć osoby powyżej 30 roku życia, niepełnosprawne, bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkałe w województwie małopolskim.

Uczestnicy projektów mogą skorzystać z wielu form wsparcia, w tym m.in.:

-płatnych staży i szkoleń zawodowych,

-poradnictwa zawodowego,

-pośrednictwa pracy,

-warsztatów (m.in. komputerowe).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach zobowiązane są przedłożyć:

·         orzeczenie o niepełnosprawności,

·         zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna – w przypadku osób bezrobotnych.

Rekrutacja prowadzona będzie od 27 czerwca br. w biurze projektów przy ul. Krakowskiej 13  w Tarnowie.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektów:

tel. 14 656 28 00, 14 627 28 71

e-mail: a.ocwieja@fundacjatarnowskiego.pl

Close Menu
 
30 września 2022
Skip to content