Skip to main content
search
Ogłoszenia

Aktywny Samorząd w 2020 roku

By 27 marca 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 27 marca 2020 przez admin

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski realizuje program ,,Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Nabór wniosków prowadzony jest elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) w terminie:
Moduł I: od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku
Moduł II: dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 (semestr letni) od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 (semestr zimowy) od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.
Szczegółpwe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat.krakow.pl oraz na stronie PEFRON: www.pfron.org.pl.

Close Menu
 
23 września 2023
Skip to content