Skip to main content
search
Aktualności

Anna Maria Wesołowska ponownie w Zielonkach

By 13 października 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 października 2015 przez admin

DSCN9865fb 9 i 10 pażdziernika znana z programu telewizyjnego sędzia Anna Maria Wesołowska ponownie gościła w Zielonkach. Poprzednio było to w styczniu 2015 r. Tym razem 9 października spotkała się z uczniami najmłodszych klas szkoły podstawowej z Zielonek oraz z gimnazjalistami z Zielonek i Bibic, natomiast 10 października wystąpiła na konferencji z udziałem kadry nauczycielskiej szkół w gminie Zielonki; tematem były współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży oraz profilaktyka zintegrowana w praktyce.

Dotrzeć z edukacją prawną do młodzieży, zanim lekcja życia rozpocznie się na ławie oskarżonych – taki cel przyświeca sędzi Annie Marii Wesołowskiej, która od wielu lat angażuje się w propagowanie prawa oraz w edukację uczniów, rodziców i nauczycieli. Nie inaczej było w Zielonkach. Najmłodsi na spotkaniu z panią sędzią mogli dowiedzieć się, jakie zagrożenia na nich czyhają, jakie zachowania dorosłych wobec nich są niedozwolone, czego oni sami nie mogą robić swoim rówieśnikom; w przystępny sposób zostali zapoznani z podstawową terminologią prawniczą. Dowiedzieli się kim jest: adwokat, sędzia, prokurator, co to jest sala rozpraw, ława oskarżonych. Była też okazja przymierzyć sędziowską togę. Dzieci bardzo spontanicznie reagowały. Na pytania padały z ich strony zaskakujące odpowiedzi, m.in. że adwokat to „ktoś kto zabiera nam pieniądze”; a na pytanie, jaki powinien być sędzia padła odpowiedź: „dobrze ubrany.”

Nieco poważniejsze, ale nie mniej sympatyczne było spotkanie z młodzieżą gimnazjalną. Uczestnicy starsi, ale i moment w ich życiu trudny i burzliwy. To czas, kiedy dorastający młody człowiek ma potrzebę zamanifestowania własnej niezależności, odrębności i potrzebę wolności, dawne autorytety zastępowane są nowymi, a czyhające pokusy – wyjątkowo niebezpieczne. Cyberprzemoc, stalking, agresja rówieśnicza, narkotyki, dopalacze, zbyt wczesna inicjacja seksualna to problemy, którym musi stawić czoła dzisiejsza młodzież. Na konkretnych przykładach  z sali rozpraw Anna Maria Wesołowska wskazywała gimnazjalistom, że słabe rozeznanie w tym, co wolno, a czego nie i gdzie leży granica między głupim żartem, a przestępstwem bywa przyczyną wielu życiowych dramatów. Ich rówieśnicy – sprawcy przestępstw to bardzo często osoby zagubione, nieświadome konsekwencji swojego zachowania.

Te same problemy, ale z perspektywy wychowawców oraz skuteczna profilaktyka były tematem sobotniej konferencji. Obecni byli na niej: wójt gminy Bogusław Król oraz nauczyciele ze wszystkich szkół w gminie Zielonki. Gośćmi – prelegentami byli: Tomasz Gubała, pełnomocnik wójta gminy Zielonki ds. przeciwdziałania uzależnieniom, sędzia Anna Maria Wesołowska oraz mediator Janusz Magielski.

Witam wszystkich serdecznie, dziękuję, że znaleźliście czas w sobotę, aby się spotkać. Wasza edukacja, doświadczenie i praktyka są bardzo ważne, aby być jak najlepiej przygotowanym do kontaktu z uczniami oraz rodzicami – powitał nauczycieli wójt Bogusław Król.

Tomasz Gubała zaprezentował zgromadzonym „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży” opracowane przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej pod redakcją dr. Szymona Grzelaka. Według autora publikacji największym zagrożeniem dla młodzieży jest towarzystwo alkoholowe, narkotykowe oraz zbyt wczesna inicjacja seksualna. Tym, co młodzież chroni przed zagrożeniami, jest obecność przewodników – autorytetów; w pierwszej kolejności rodziców, dalej  innych członków rodziny, przyjaciół, nauczycieli. Jak wykazują badania, chroni również wiara oraz praktyki religijne. Bardzo istotna jest też dobra atmosfera oraz poczucie akceptacji w klasie. Warto, zdaniem autora vademecum, spojrzeć na młodzież i jej funkcjonowanie z punktu widzenia potencjału, jaki w niej drzemie, a nie przez pryzmat zagrożeń. Większość badanych gimnazjalistów bowiem nie sprawia istotnych problemów i może być pomocna tym rówieśnikom, którzy się pogubili.  Mówiąc o istocie profilaktyki zintegrowanej Tomasz Gubała podkreślił: – Musimy pracować tak, aby nasze działania chroniły młodzież przed całym spektrum zagrożeń. Świat zmienia się bardzo dynamicznie, nie ma czasu na to, by zajmować się profilaktyką każdego zagrożenia z osobna. Musimy wzmacniać dziecko, wskazywać mu to, co w nim piękne i dobre. Reasumując: celem profilaktyki zintegrowanej jest ukształtowanie silnej osobowości i poczucia własnej wartości u dziecka. Tu potrzebny jest autorytet, czyli relacja między dzieckiem a dorosłym oparta na wzajemnym szacunku.

Do roli autorytetu nawiązała również sędzia Wesołowska. W dzisiejszym świecie dorośli nie zawsze potrafią nim być dla swoich dzieci. Dom rodzinny z racji tempa życia bywa często dla dziecka tylko sypialnią, przez którą ono przemyka, nie zaś miejscem, w którym dorasta, poznaje świat i uczy się wartości. Zaburzona komunikacja pomiędzy rodzicami a dzieckiem ogranicza się do wydawania poleceń i zakazów. Skutkuje to ludzkimi dramatami, których można byłoby uniknąć. Stąd tak ważna jest edukacja dorosłych i ogromna rola szkoły w wychowywaniu młodego pokolenia. Anna Maria Wesołowska propagowała również zakładanie skrzynek korczakowskich oraz kącików prawnych w szkołach. Pierwsze będą służyły anonimowemu zgłaszaniu przez młodzież pytań i problemów,  które następnie będą omawiane i rozwiązywane na lekcjach wychowawczych. Kąciki prawne zaś, to miejsca które będą służyły edukacji. Zamieszczone w nich będą informacje o tym, które zachowania i czyny są niedozwolone, niezgodne z prawem i jakie konsekwencje, również prawne grożą za ich popełnienie.

KŁK 

Wiecej zdjęć tutaj:

1
DSCN98701
DSCN98611fb
DSCN99721
DSCN99391
DSCN99421
DSCN0026
DSCN00441
Close Menu
 
21 lutego 2024
Skip to content