Skip to main content
search
Aktualności

Atrakcje gminy oznakowane

By 30 października 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 października 2013 przez admin

znaki4podpzmn

W październiku pojawiły się nowe oznakowania drogowe kierujące do atrakcji w naszej gminie. Trafienie do zabytków ułatwia 60 nowych znaków. Na ich wykonanie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki pozyskało środki unijne  z tzw. „małych projektów” w wysokości 25 tys. zł. Całość kosztowała ok. 47 tys. zł.

Wśród oznakowanych obiektów znalazły się zarejestrowane w wojewódzkiej ewidencji zabytków: zamek w Korzkwi, kościoły w Korzkwi i Zielonkach, zespół dworski w Owczarach, lamus i brama w Garlicy Murowanej, forty poaustriackie w Węgrzcach i Zielonkach oraz kapliczka słupowa w Batowicach.
Zamontowane znaki są przewidziane w kodeksie ruchu drogowego jako E22a oznaczające samochodowy szlak turystyczny (185 cmx25 cm, 10 sztuk), E-22b czyli wskazujące obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym (160 cmx120 cm, 9 sztuk) oraz znaki E-10 wskazujące kierunek do obiektu turystycznego (41 sztuk), wszystkie w jednolitym brązowym kolorze, zgodne rozporządzeniami  ministerialnymi dot. np. technicznych uwarunkowań umieszczenia ich na drogach.
Opracowano  projekt organizacji ruchu drogowego, który rozplanowywał liczbę i lokalizację znaków wyłącznie na terenie gminy Zielonki, uzgodnioną z zarządcami dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych – relacjonuje prezes Stowarzyszenia Arnold Kuźniarski. Wykonawca Centrum Techniki Drogowej INBUD z Krakowa współpracowało, bazując na pomyśle Stowarzyszenia, z Małopolską Organizacją Turystyczną. Pomysłodawców cieszy również, że projekt uzupełnia się z realizowanym przez gminę projektem rowerowym „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez gminę Zielonki”.
Stowarzyszenie 28 marca 2012 roku podpisało umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki” z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa.
IO

znakipodp2zmn

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content