Skip to main content
search
All Posts By

DC

POIS – ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

By Wydarzenia

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: – etyczny, – jawny, – przejrzysty. Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste…

Read More

POIS – Kontakt

By Wydarzenia

Jednostka Realizująca Projekt, ul.Krakowskie Przedmieście 87, 32-087 Zielonki, telefon: 012 2850850 w.401, w.402 Pełnomocnik Wójta ds realizacji projektu (MAO): radoslaw.malysz@zielonki.pl Kierownik JRP (zastępca MAO): jaroslaw.franczak@zielonki.pl Specjalista ds technicznych: bartosz.laszyn@zielonki.pl Specjalista…

Read More

POIS – OBSZAR REALIZACJI

By Wydarzenia

OBSZAR REALIZACJI: GMINA ZIELONKI, Miejscowości: Grębynice, Korzkiew, Brzozówka, Owczary, Wola Zachariaszowska, Bibice, Zielonki, Węgrzce, Bosutów, Garliczka, Garlica Murowana, Januszowice, Przybysławice, Batowice.

Read More

POIS – PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

By Wydarzenia

a) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 37,81 km b) Długość wybudowanej sieci wodociągowej: 2,08 km c) Długość przebudowanej sieci wodociągowej: 1,31 km d) Liczba wspartych Stacji Uzdatniania Wody: 1 szt…

Read More

POIS – CEL PROJEKTU

By Wydarzenia

a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zielonki w obrębie aglomeracji Kraków. b) Ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem. c) Wzrost stopnia skanalizowania gminy Zielonki i aglomeracji Kraków. d) Poprawa komfortu…

Read More
Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content