Skip to main content
search
All Posts By

M P

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowań odszkodowawczych za nieruchomości w związku z inwestycją drogową pn.:”Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania”

By Zachodnia Obwodnica Zielonek

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, informującego o ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa objęte decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 19/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. znak: WI-VI.7820.1.30.2021.EF o…

Read More

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

By Zachodnia Obwodnica Zielonek

Wojewoda Małopolski zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…

Read More
Close Menu
 
11 grudnia 2023
Skip to content