Skip to main content
search
Ogłoszenia

Badanie ankietowe dot. rozwoju e-usług finansowanych z działania 2.1. RPO WM

By 20 lipca 20214 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 4 marca 2022 przez AO

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego realizuje badanie pn. „Ewaluacja wpływu projektów wspartych w ramach 2 osi RPO  WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie małopolskim”.
Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach 2 osi  RPO WM 2014-2020 „Cyfrowa Małopolska” na zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usługi, e-kultury i e-zdrowia w województwie małopolskim.
Po uruchomieniu projektu „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Zielonki” nastąpił zdecydowany wzrost ilości korespondencji elektronicznej prowadzonej przez klientów naszego urzędu z wykorzystaniem strefy usług elektronicznych https://eurzad.zielonki.pl/#/strona/pl/strona_glowna . Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat uruchomionych e-usług.
Udział w badaniu ma kluczowe znaczenia dla ich dalszego rozwoju oraz jakości i efektywności.
Prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety w terminie do 31 lipca br. :
https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=854685&token=mfzatCglaM2bdIs&lang=pl 
Ankieta jest całkowicie anonimowa, a czas jej wypełniania nie przekracza 5 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Close Menu
 
8 czerwca 2023
Skip to content