Skip to main content
search
Relacje

Bezinteresownie niosąc pomoc – 90 lat OSP Bosutów

By 4 maja 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 maja 2016 przez admin

OSP Bosutow 10mosDruhowie-ochotnicy z Bosutowa obchodzili 1 maja jubileusz 90-lecia powstania jednostki. Uroczystość była okazją do wspomnień i podsumowań, a także planów na przyszłość – jak wymarzona nowa remiza. Gratulacje i życzenia spełnienia planów płynęły z wielu stron. Druhowie otrzymali medale i odznaki wzorowego strażaka, przekazano też honorowe statuetki zasłużonym działaczom.

Przypadające na początek maja uroczyste wspomnienie św. Floriana, patronującego strażakom, to często okazja, by podsumować działalność. W tym roku przypada w działalności OSP Bosutów okrągła rocznica powstania, mogą być dumni z tych 90 lat, a przed nimi kolejne rozdziały, mają nowy zarząd i plany na przyszłość.
W chwili jubileuszu towarzyszyły druhom wszystkie 9 jednostek OSP z terenu gminy: OSP Zielonki, Węgrzce, Bibice, Wola Zachariaszowska, Grębynice, Garlica Murowana, Owczary, Trojanowice wraz z prezesem gminnej OSP Aleksandrem Padlikiem i komendantem Janem Palimąką. Od niedawna OSP Bosutów kierują jako prezes Tomasz Sokół, a jako naczelnik Paweł Sokół. Stanisław Włudarski jest prezesem honorowym. Nad uroczystością patronat honorowy objęli: starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Dopisali goście: zaprzyjaźnione jednostki OSP z Michałowic, Książniczek i Raciborowic; duchowy opiekun strażaków, proboszcz parafii w Węgrzcach Wojciech Warzecha, sekretarz powiatu Adam Wójcik, wiceprzewodniczący rady powiatu Marek Piekara. Radę gminy Zielonki reprezentowali wiceprzewodniczący Mirosław Golanko, również druh w OSP Bosutów, oraz radni: Antoni Banaś, Piotr Calik, Adam Duliński, Halina Wiśniewska, Dariusz Wróbel. Przybyli również dyrektor Centrum Kultury Marek Płachta, sołtysi: Stanisław Czaplak, Elżbieta Gołąb i  dawny sołtys Bosutowa–Bolenia Romuald Chwastek, Jacek Pierzchała, prezes TS Węgrzce. Uroczystość współorganizował sołtys Bosutowa-Bolenia Jan Gajoch wraz z radą sołecką, a oprawę muzyczną zapewniła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta OSP Wola Zachariaszowska pod batutą Lecha Wnuka.
Mszę świętą polową oraz nabożeństwo majowe odprawił ksiądz Wojciech Warzecha, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach. Podczas uroczystości druhna Angelika Grzywa przedstawiła najważniejsze chwile w funkcjonowaniu jednostki, na trwałe wpisanej w życie Bosutowa, Bolenia i Dziekanowic, powstałej w 1926 roku w samoobronie przed pożarami, dziś chroniącej i ratującej również w razie nawałnic, powodzi, wypadków drogowych, a także zabezpieczającej ważne wydarzenia, jak przejście Drogi Krzyżowej szlakiem św. Jakuba; działającej dla integracji mieszkańców i kulturalnie – podczas dożynek, zabaw tanecznych, w amatorskiej grupie teatralnej przy parafii.
Początki to wyjazdy konno do pożaru, z pierwszym sprzętem – ręczną sikawką zakupioną ze skromnych składek. Na początku kierowali jednostką Józef Jamróz i Piotr Gajoch. Przypomniano wielu druhów: syna Józefa Jamroza, również Józefa, Stanisława Gajocha, Józefa Przysiężniaka, Franciszka Jamroza, Kazimierza Molaka, Wiesława Krawczyka, Piotra Gajocha oraz wieloletniego prezesa Stanisława Włudarskiego.
Ważnymi etapami w rozwoju jednostki było zakończenie budowy remizy w 1993 roku i przekazanie przez Urząd Gminy pierwszego samochodu strażackiego Star 20 od OSP Bibice, poświęcenie ufundowanego z własnych środków sztandaru w 1996 roku, wreszcie otrzymanie w 2007 roku od władz gminy dziś użytkowanego samochodu Mercedes 813. To najbardziej w gminie utytułowana jednostka, jeśli chodzi o rywalizację sportowo-pożarniczą, żeby wymienić tylko ostatnie: I miejsce w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Więcławicach w zeszłym roku, I miejsce w VII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Węgrzcach w 2014 rojku (II miejsce drużyna żeńska w swojej kategorii), IV miejsce w IV Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Wadowicach w 2014 roku. Teraz wyzwaniem będzie zaplanowanie i budowa nowej remizy.
Przekazano wiele słów uznania, gratulacji i życzeń – za ofiarność, poświęcenie integrację mieszkańców, wzór do naśladowania, powód do dumy dla kilku pokoleń. – Niech was chroni św. Florian – przekazał przewodniczący Ryszard Krawczyk w imieniu Rady Gminy w liście odczytanym przez wiceprzewodniczącego Mirosława Golankę. Odczytano również listy od szefów miejskiej i wojewódzkiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Druhowie zostali nagrodzeni medalami, wręczyli je Przemysław Szkarłat, kierownik biura OW ZOSP RP oraz kapitan Paweł Polak z komendy miejskiej PSP w Krakowie. Złote medale za zasługi dla pożarnictwa, przyznane uchwałą prezydium zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP województwa małopolskiego otrzymali: Andrzej Zabiegaj, Sławomir Zygmuntowicz, Paweł Włudarski, srebrne medale: Piotr Sokół, Aleksander Rak, Tomasz Sokół, Grzegorz Sokół i Paweł Sokół. Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali: Piotr Poznański, Kamil Kowalik, Michał Błaszczyk, Tomasz Dębowy.
Statuetki honorowe w podziękowaniu za wieloletnią służbę w szeregach OSP w Bosutowie otrzymali: Stanisław Włudarski, Władysław Sokół, Jan Zygmuntowicz, Kazimierz Molak i Józef Komenda.
Za niesienie pomocy człowiekowi pozostającemu w potrzebie i to od 90 lat należą się druhom gratulacje i podziękowania. W dniu jubileuszu jednostce OSP Bosutów towarzyszyli mieszkańcy miejscowości pozostających pod jej opieką, korzystając ze zorganizowanych piknikowych atrakcji.
IO

 

Do fotorelacji, za którą serdecznie dziękujemy p. sołtysowi J. Gajochowi, zapraszamy do galerii.

 

OSP Bosutow 06
OSP Bosutow 07
OSP Bosutow 08
OSP Bosutow 09
OSP Bosutow 11
OSP Bosutow 12
OSP Bosutow 13
OSP Bosutow 14
OSP Bosutow 15
OSP Bosutow 16
Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content