Skip to main content
search
Aktualności

Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

By 8 października 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 października 2013 przez admin

Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie zaprasza obecnych i potencjalnych projektodawców z miasta Krakowa i powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, tatrzańskiego i wielickiego do korzystania z bezpłatnych usług doradczychw zakresie korzystania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oferta kierowana jest w szczególności do:

  • – przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw i MŚP)
  • – uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych
  • – organizacji pozarządowych
  • – instytucji pomocy społecznej (OPS, PCPR)
  • – wszystkich podmiotów będących potencjalnymi Beneficjentami w ramach EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców
  • – szkoły; podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne; placówki edukacyjne, w tym przedszkolne i organy je prowadzące
  • – instytucje wspierające grupy defaworyzowane (osoby niepełnosprawne, osoby do 30 roku życie, osoby powyżej 50 roku)

Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy realizują obecnie projekty EFS/PO KL do korzystania z wprowadzonych przez Ośrodek z usług tj. wizyt wspierających, których celem jest weryfikacja i ewentualna poprawa jakości realizowanych projektów. Rekrutacja dla instytucji realizujących projekt PO KL ma charakter dobrowolny. Wizyta dla danego projektu może mieć charakter cykliczny.

Bezpłatne szkolenia zaplanowane przez Ośrodek:

24.10.2013 – Efektywne zarządzanie projektem z uwzględnieniem aspektów kontroli projektu

29.10.2013 – Strategie promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013

Szczegółowe informacje, program oraz karty zgłoszenia dostępne na stronie internetowej http://www.krakow.roefs.pl/  www.krakow.roefs.pl.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony http://www.krakow.roefs.pl/ www.krakow.roefs.pl  zakładka zapisz się na szkolenie online lub wysłać zgłoszenie skanem na adres info_krakow@roefs.pl info_krakow@roefs.pl

 

Specjalistka ds. Informacji i Promocji
(-)
Anna Śluz

 

 

* Urząd Gminy Zielonki nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam oraz osób i firm zamieszczających swoje reklamy na tej stronie internetowej

 

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content