Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Bezpłatne usługi dla przedsiębiorców

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

CEL PROJEKTU:
podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 styczeń 2010 roku – 31 grudnia 2015 roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BPH.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:
budowanie scenariuszy technologicznych – wersja wstępna:
określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
budowanie scenariuszy technologicznych – wersja rozszerzona ekspercka:
obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
określenie zasobów finansowych,
określenie kwalifikacji personelu,
określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjności.

KONTAKT:
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,
Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków

 

* Urząd Gminy Zielonki nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam oraz osób i firm zamieszczających swoje reklamy na tej stronie internetowej

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content