Skip to main content
search
Aktualności

Budowa ciągu pieszo-rowerowego i przebudowa dróg powiatowych w kierunku wiaduktu w Batowicach za 8,09 mln zł – wyłoniony wykonawca

By 12 października 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 października 2018 przez admin

Dron 2017 095Nm9 października wyłoniono w przetargu wykonawcę „Przebudowy dróg powiatowych nr 2156 i 2293K w miejscowości Batowice, Dziekanowice, Bosutów i Węgrzce wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych”. Zadanie, realizowane przez gminę Zielonki z dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Krakowskiej i w partnerstwie z powiatem krakowskim, polega na przebudowie dróg powiatowych na odcinku 4,8 km od ul. A10 w Węgrzcach przez Dziekanowice do mostu na rzece Dłubni w Batowicach. Wzdłuż przebudowanych dróg, na odcinku 2,8 km, powstaną też ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m.

Jako wykonawcę wybrano firmę Rejon Utrzymania i Budowy Dróg sp. z o.o. z Krakowa, z racji najkorzystniejszego bilansu ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zadanie zostanie wykonane za cenę 8.094.429,52 zł. Gwarancja będzie wynosiła 108 miesięcy. Przebudowa istniejących dróg powiatowych prowadzących do wiaduktu w Batowicach ma dotyczyć korekty geometrii drogi, poprawy odwodnienia i położenia nowej nawierzchni asfaltowej, dodatkowo wzdłuż dróg wybudowane zostaną także ciągi pieszo-rowerowe. Wykonawca ma wykonać zadanie do 30.09.2019 r., możliwe jest rozpoczęcie robót jeszcze w tym roku.

W przetargu wystartowały 4 firmy, pozostałe oferty złożyły: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe „WIKOS” Jerzy Strzelec z Babic – 12.083.612,25 zł (gwarancja 72 miesiące), Berger Bau Polska sp. z o.o.  z Wrocławia – 8.944.734,17 zł (108 miesięcy gwarancji) oraz TROBUD Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy Jadwiga Trojszczak z Michałowic – 8.802.193,65 zł (60 miesięcy gwarancji). 

Przypomnijmy, że to już drugi przetarg na wykonanie tej inwestycji. Pierwszy, ogłoszony wraz z przetargiem na budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Batowicach, został unieważniony 10 lipca 2018 r. Ofertę, na 9.587.386,34 zł, złożyła tylko jedna firma – Berger Bau Polska Sp. z o.o. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie, wg kosztorysu inwestorskiego, 4.191.374 zł.

MKF
Zadanie składa się z robót w oparciu o dwa wnioski unijne, na podstawie których zawarto dwie następujące umowy o dofinansowanie. 
1. Drogi TEN-T nr wniosku RPMP.07.01.02-12-0687/17 umowa o dofinansowanie nr RPMP.07.01.02-12-0687/17-00-XVII/34/FE/18 z dnia 15.02.2018 r. „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce – Batowice, planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wskaźnik realizacji projektu: długość przebudowanej drogi 4,806 km, wartość wg umowy z wykonawcą 4.419.058,39, w tym: dofinansowanie ze środków UE 2,8 mln zł, udział powiatu krakowskiego 0,9 mln zł, pozostałe środki – budżet Gminy Zielonki.
2. Ciągi pieszo-rowerowe nr wniosku RPMP.04.05.01-12-0686/17 umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.05.01-12-0686/17-00-XVII/21/FE/18  z dnia 31.01.2018 r. „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce – Batowice i nr 2153K, tj. ul. Granicznej w Bibicach na granicy z gm. Michałowice, oraz dróg gminnych, tj. ul. B3 w Węgrzcach, ul. Krakowskiej, ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki obręb Bosutów” w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wskaźniki realizacji projektu: Węgrzce – Batowice – 2,77 km; wartość zadania wg umowy z wykonawcą 3.675.371,13 zł, w tym dofinansowanie z UE 1,4 mln zł, udział powiatu krakowskiego 1,2 mln zł, pozostałe środki z budżetu Gminy Zielonki.
 
Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content