Skip to main content
search
Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pękowice

By 5 listopada 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 listopada 2013 przez admin

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina Zielonki udzieliła zamówienia na realizację zadania pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pękowice – Kąty”. Umowa z Generalnym Wykonawcą robót – Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz została podpisana w dniu 25.10.2013 r.
W ramach kontraktu planuje się wykonać ok. 1560 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic działek, stwarzając tym samym techniczne warunki do odbioru ścieków z poszczególnych posesji. Zaoferowana kwota brutto za realizację zadania wynosi 783 632,11 zł /słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i 11/100/. W dniu 5.11.2013 r. Inwestor przekazał protokolarnie plac budowy. Termin realizacji do 30 kwietnia 2014 r.

Wszelkie informacje w sprawie realizacji zadania udziela Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki ( tel: 12 413-99-10).

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content