Skip to main content
search
Wiadukt w Batowicach

Budowa nowego wiaduktu w Batowicach

By 3 sierpnia 20179 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 przez AO

Wiadukt w Batowicach (link orientacja):

to największa z tych inwestycji (około 18,4 mln zł). Nad torami kolejowymi, obok dziś zamkniętego dla ruchu, powstanie nowy wiadukt wraz z dwoma rondami oraz drogą (łącznica o długości 570 mb) prowadzącą do drogi powiatowej w okolicy firmy Gambud. Wiadukt będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz ciąg pieszo-rowerowy po 4 m z każdej strony; na rondzie i łącznicy drogowej przewidywana jest jezdnia z dwoma pasami ruchu (link opis techniczny). Nowy wiadukt usprawni najważniejszą w tym rejonie przeprawę przez magistralę kolejową, tak istotną dla gmin Zielonki i Michałowice oraz dla Krakowa. Rozwiązania projektowe (link sytuacja) wiaduktu pozwolą na budowę zejść do planowanego przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej. Przedmiotowe zadanie realizowane jest na zasadach partnerstwa przy udziale Gminy Kraków oraz Powiatu Krakowskiego. W ramach tego zawarto trójstronną umowę o partnerstwie 13 czerwca 2017 r. której treścią są zasady przygotowania realizacji i finansowania projektu. W następstwie podpisanej umowy o partnerstwie zawarto osobne porozumienia dotyczące przekazania zarządu nad drogami objętymi projektem oraz finansowania z Gminą Kraków 13 lipca 2017 r. oraz Powiatem Krakowskim 26 lipca 2017 r.

Wartość zadania, bez wykupu gruntów, oszacowano na kwotę około 18,4 mln zł. W tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie około 6 mln zł. O dofinansowanie gmina za pośrednictwem Metropolii Krakowskiej wnioskuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT), poddziałanie Drogi Subregionalne. W ramach tej kwoty przewidziane są również środki gminy Kraków w wysokości ok. 7 mln zł, Powiatu Krakowskiego: ok. 4,5 mln zł (dodatkowo gmina Kraków i powiat poniosą koszty wykupu gruntów), środki z budżetu gminy Zielonki ok. 150 000 zł, środki gminy Michałowice w wysokości 850 000 zł. W ramach środków powiatu krakowskiego (4,5 mln, o których była mowa wyżej) 1,5 mln zł powiat planuje pozyskać z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

Kraków po swojej stronie w rejonie os. Piastów i Urzędu Skarbowego (patrz orientacja) projektuje: węzły komunikacyjne z pętlą tramwajową, autobusową, a na terenie kolejowym przystanek Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej skomunikowany z projektowanym nowym wiaduktem, a po stronie gminy Zielonki parking P&R. Jeśli dodać do tego planowany w tym rejonie przebieg Północnej Obwodnicy Krakowa to widać, że układ komunikacyjny w tej części gminy zmieni się zasadniczo i będzie to węzeł o dużym znaczeniu i jeden z większych w okolicy Krakowa.

Stan istniejący:

dron wiadukt

 

DSCN9782

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content