Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 – postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

By 20 listopada 20186 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

Zakres drogowy Model obcPrzed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”.Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W terminie do 29 listopada wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Szczegóły w obwieszczeniu RDOŚ.
  
Na stronie internetowej RDOŚ dostępna jest kompletna dokumentacja.
Możliwe jest również uzyskanie informacji w Referacie Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Zielonki, pok. 114, II budynek.

 

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content