Skip to main content
search
Category

Gops

Kasa gops

By Gops

Kasa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (siedziba GOPS) Zielonki, ul. Galicyjska 17 Terminy wypłat świadczeń: Zasiłki stałe   –  15 dzień każdego miesiąca Zasiłki celowe i okresowe –  5, 15, 25 dzień każdego miesiąca…

Read More

Sprawozdania

By Gops

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r., w powiązaniu z działaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pobierz plik

Read More

inne programy i projekty

By Gops

“Koperta Życia” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że wprowadzona została nowa inicjatywa skierowana do osób starszych. Seniorzy Naszej Gminy zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym…

Read More

Przeciwdziałanie przemocy

By Gops

-> Informacja o szkoleniu “Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie” -> Zaproszenie na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie -> PUNKT  INFORMACJI  WSPARCIA I POMOCY DLA OSOB DOTKNIETYCH PRZEMOCA…

Read More

Czas na zmiany

By Gops

PORADNIK – Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach programu operacyjnego kapitał ludzki – pobierz plik (*.pdf)  ————————————– Informacja o zakończeniu realizowanego projektu systemowego w latach 2008 -2014.pt. „…

Read More

Asystent rodziny

By Gops

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach od połowy 2012 roku działa Asystent rodziny. Podstawą pracy asystenta rodziny jest obowiązująca od stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy…

Read More

Fundusz alimentacyjny

By Gops

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pobierz dokument Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: * osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja w okresie ostatnich…

Read More

Świadczenia rodzinne

By Gops

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Wniosek o ustalenie prawa do  zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – pobierz plik Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie…

Read More

Świadczenia Pomocy Społecznej

By Gops

  Podwyższenie kryteriów dochodowych i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 roku.   Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot…

Read More
małopolska

Ogłoszenia

By Gops

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE od września 2016 r. będzie czynny w każdą środę:  – porady prawne w godz. 15.00 do 19.00  – porady psychologiczne w godz. 15.00 do…

Read More
Close Menu
 
4 czerwca 2023
Skip to content