Skip to main content
search
Category

Północna Obwodnica Krakowa

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. pozwoleń wodnoprawnych w związku z budową POK

By Północna Obwodnica Krakowa

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych wykonanie tymczasowych obiektów komunikacyjnych tj. przepustów o przekroju kołowym na…

Read More

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 maja 2020 r w związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa

By Północna Obwodnica Krakowa

Postanowienie dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 maja 2020 r. znak:KR. RUZ.4210.7.2020.mb udzielającego Generalnemu Dyrektorowi…

Read More

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko POK

By Północna Obwodnica Krakowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia, pn.: Budowa…

Read More
Close Menu
 
26 września 2023
Skip to content