Skip to main content
search
Category

Wybory Samorządowe 2014

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzi

By Wybory Samorządowe 2014

Ilekroć w niniejszej Informacji mowa jest o: 1) radzie gminy — należy przez to rozumieć radę gminy, radę miejską lub radę miasta, w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu; 2)…

Read More

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmist

By Wybory Samorządowe 2014

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku…

Read More

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, Wojewódzkiej Komisji Wyborczej) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

By Wybory Samorządowe 2014

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, Wojewódzkiej Komisji Wyborczej) w wyborach do rad…

Read More

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

By Wybory Samorządowe 2014

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014…

Read More
Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content