Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Chronologia dotycząca sprawy północnej obwodnicy Miasta Krakowa

By 6 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2013 przez admin

Chronologia dotycząca sprawy północnej obwodnicy Miasta Krakowa po roku 2010
(Stan na czerwiec 2013)

  1. W dniu 01.09.2011 roku Zarząd Województwa Małopolskiego w oparciu o opracowaną koncepcję, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa Północnej obwodnicy Krakowa”

  2. Od 12.07 2012 roku do 02.08.2012 zgodnie z żądaniem RDOŚ na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu gminy były umieszczone obwieszczenia RDOŚ w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa Północnej obwodnicy Krakowa”, oraz zawiadomienie, że w ramach tego postępowania został przedłożony raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Zawiadomienie zawierało między innymi informację o udostępnieniu dokumentacji sprawy, oraz możliwości składania wniosków i uwag.

  3. We wrześniu 2012 zawiadomiono w formie obwieszczenia o zakończeniu postępowania dowodowego w tej sprawie prowadzonego przez RDOŚ w Krakowie. 

  4. W dniu 14.12.2012 r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa Północnej obwodnicy Krakowa”. O wydaniu tej decyzji poinformowano także w formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu gminy.

  1. Decyzja ta została zaskarżona przez strony postępowania w ustawowym terminie

  2. Obecnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie odwoławcze. Informacja o tym została umieszczona także na naszych tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zielonki oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki ( maj 2013).

 

Wszystkie powyższe działania administracyjne prowadzone w tej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie umieszczone były także na stronie internetowej RDOŚ .

Prowadzona przez RDOŚ procedura dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa Północnej obwodnicy Krakowa”, poprzedza jakiekolwiek dalsze postępowanie w tej sprawie, w tym wydania pozwolenia na budowę tej inwestycji. W tej sytuacji Wójt Gminy nie posiada żadnych innych administracyjnych możliwości działania, bowiem taka decyzja wydawana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest kluczowym elementem inwestycji. Między innymi w decyzji tej, zawiera się rozstrzygnięcie co do wyboru wariantu przebiegu obwodnicy. Obecnie decydującym o dalszych krokach w sprawie obwodnicy jest rozstrzygnięcie postępowania odwoławczego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.


Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content