Skip to main content
search
Aktualności

Chwała bohaterom poległym za Ojczyznę

By 22 września 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 września 2022 przez KB

21 września, w samo południe, na cmentarzu parafialnym w Zielonkach odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanego grobu wojennego, którego renowacja została sfinansowana w ramach zadania realizowanego przez Powiat Krakowski.
W mogile spoczywa dwóch nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych na terenie parafii Zielonki w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. Kwerendy w zieloneckim archiwum parafialnym nie przyniosły informacji na temat konkretnej daty pochówku i dokładnej tożsamości ofiar. Początkowo w tym miejscu stał drewniany krzyż. Pomnik nagrobny z płyty lastrykowej został ufundowany w drugiej połowie XX wieku przez Gromadzką Radę Narodową w Zielonkach. Był on odnawiany pod koniec lat 70. dzięki Gminnemu Kołu ZBoWiD w Zielonkach.
Nowy nagrobek wykonano z jasnego granitu. Na frontowej ścianie został umieszczony wizerunek orła wojskowego według wzoru z 1919 r. oraz inskrypcja epitafijna: „Tu spoczywa dwóch nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w walce z Niemcami w obronie Ojczyzny – cześć ich pamięci”. Inicjatorem podjęcia prac renowacyjnych był Mariusz Zieliński, Przewodniczący Gminnego Zespołu ds. Opieki nad Zabytkami Gminy Zielonki i Społeczny Opiekun Zabytków na obszarze gminy Zielonki, który pełni także funkcję członka rady parafialnej w Zielonkach.
W poświęceniu odnowionej mogiły wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Krakowskiego w osobach Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki i Przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego Piotra Goraja oraz władz samorządowych gminy Zielonki w osobach wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Zielonki Marzeny Gadzik-Wójcik. Obecni byli także radni powiatowi: Wojciech Karwat i Wojciech Bosak oraz radne gminne: Aneta Szablowska i Anna Leginowicz. Społeczność Zielonek reprezentował sołtys Władysław Orzechowski.
Uroczystość rozpoczął proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Tadeusz Kozak intonując o godz. 12.00 modlitwę „Anioł Pański”. W sposób symboliczny oddano hołd poległym żołnierzom poprzez bicie dzwonów w kościele w Zielonkach, co podkreśliło wymiar uczestnictwa całej zieloneckiej wspólnoty parafialnej w tym wydarzeniu. Następnie ks. kan. Kozak dokonał poświęcenia nagrobka, przy którym wystawiono symboliczną wartę uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
W uroczystościach uczestniczył ponadto poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach wraz dyrektor Bożeną Nowak oraz reprezentacja ubranych w stroje krakowskie dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zielonkach pod opieką wicedyrektor Katarzyny Olesińskiej.
Kwiaty na grobie złożyły delegacje: Powiatu Krakowskiego, Gminy Zielonki, Sołectwa Zielonki oraz Szkoły Podstawowej w Zielonkach. Zieloneckie przedszkolaki przygotowały specjalne ręcznie wykonane podziękowania dla uhonorowania poległych bohaterów.
Koszty koniecznych prac konserwatorskich w ramach zadania „Remont grobu wojennego dwóch żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Zielonkach” wyniosły łącznie 36 000 zł. Środki na odrestaurowanie nagrobka pochodzą z dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Krakowski z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 35 000 zł, przy wkładzie własnym Powiatu w wysokości 1 000 zł.
Natalia Janisz

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content