Skip to main content
search
Gops

Czas na zmiany

By 26 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2013 przez admin

PORADNIK – Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach programu operacyjnego kapitał ludzki – pobierz plik (*.pdf) 

————————————–


Informacja o zakończeniu realizowanego projektu systemowego w latach 2008 -2014.

pt. „ Czas na zmiany”
przez Gminę Zielonki/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Projekt był realizowany w okresie od sierpnia 2008 roku do 31.12. 2014 roku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu w latach 2008 – 2012 było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.
Natomiast w latach 2013-2014 celem projektu było podniesienie aktywności społecznej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych.

Beneficjenci do projektu byli zrekrutowani spośród osób, zamieszkałych na terenie gminy Zielonki, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży w wieku 15 -25 lat .

Do projektu zrekrutowano 128 osób ( 81 kobiet i 47 mężczyzn) z czego udział w projekcie ukończyło 125 osób, 3 osoby przerwały udział w projekcie. Pozyskano dofinasowanie w kwocie 1 063 714 zł.

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie indywidualne i grupowe mające na celu ich aktywizację społeczną i zawodową. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla młodzieży z terenu gminy. W trakcie wyjazdów przeprowadzono zajęcia: integracyjne, profilaktyka uzależnień, z aktywności i liderowania z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem.

Kierownik GOPS
Grażyna Hołda

 

 

Gmina Zielonki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach kontynuuje realizację  projektu systemowego pt. : „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho- społecznych i środowiskowych. W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach realizuje kontrakty socjalne dla 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) oraz Program Aktywności Lokalnej, który skierowany jest do grupy młodzieży 17 osób (11 kobiet i 6 mężczyzn). W ramach projektu zaplanowano działania : doradztwo rodzinne moduł budowania relacji rodzinnych trening integracji emocjonalnej trening komunikacji partnerskiej trening kompetencji rodzicielskich uczestnikom projektu objętych kontraktem socjalnym udzielone zostanie wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego oraz posiłek na każdych zajęciach wyjazd edukacyjno- integracyjny dla młodzieży  zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla młodzieży Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać z siedzibie GOPS, Zielonki, ul. Galicyjska 17 oraz telefonicznie 12 627-33-00, 12 627 33 21, 12 627-33-15

Informacja o naborze uczestników do udziału w projekcie systemowym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach pt. „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. – pobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content