Skip to main content
search
Aktualności

Dalsza rozbudowa kanalizacji w gminie Zielonki

By 9 maja 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 maja 2017 przez admin

kanalizacja maleGmina Zielonki otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.899.114,67 zł na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”, którego wartość całkowita to 24.723.333,60 zł. Wniosek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został złożony w lipcu 2016 roku. 5 maja 2017 r. w Warszawie dyrektor Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda i wójt gminy Zielonki podpisali umowę o dofinansowaniu. Gmina Zielonki aktualnie skanalizowana jest w 85 proc., po realizacji umowy sieć kanalizacyjna w gminie Zielonki obejmie kolejne 2 tysiące użytkowników, a współczynnik skanalizowania wyniesie 95 proc.

 

Aktualnie sieć kanalizacyjna gminy Zielonki liczy 195,2 km. W ramach projektu wykonanych zostanie kolejnych 21,14  km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 11 przepompowniami ścieków; powstanie również 1,64 km sieci wodociągowej i przebudowane zostanie 1 km sieci wodociągowej; nowe wyposażenie, m.in. w filtry uzyska stacja uzdatniania wody w Batowicach; wymienionych zostanie 30 hydrantów i powstanie 6 sieciowych punktów pomiarowych (pozwalających na odcinkowy pomiar wody, w celu wykrywania ewentualnych awarii lub nielegalnych punktów poboru wody). Dodatkowo planowany jest zakup specjalistycznego samochodu WUKO do czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Oprócz polepszenia komfortu zamieszkania inwestycja przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

– Największy zakres robót planowany jest w miejscowościach, które jako ostatnie w naszej gminie nie mają jeszcze sieci kanalizacyjnej, są to: Brzozówka, Korzkiew i Grębynice; planowane są też miejscowe uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w: Zielonkach, Woli Zachariaszowskiej, Bibicach, Garliczce, Bosutowie, Garlicy Murowanej, Owczarach, Przybysławicach, Januszowicach i Węgrzcach – informuje Radosław Małysz, kierownik Referatu Inwestycji Sieciowych UG Zielonki. Dodatkowo uzupełniona zostanie sieć wodociągowa (współczynnik zwodociągowania gminy wynosi aktualnie ok. 98 proc.). Najdłuższy, ponadkilometrowy odcinek sieci wodociągowej powstanie w Garlicy Murowanej (za remizą) oraz niewielkie fragmenty wodociągu w Bosutowie przy ul. Legionistów i w Zielonkach na Podskalu; przebudowa sieci wodociągowej dotyczyć będzie natomiast fragmentów ulic C-21 i C-22 w Węgrzcach, ul. Królewskiej w Woli Zachariaszowskiej oraz ul. Leszczynowej w Bibicach.

– Przetarg na roboty zostanie ogłoszony w czerwcu, tak, by we wrześniu wykonawca mógł rozpocząć prace – informuje Radosław Małysz.

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content