Skip to main content
search
Aktualności

Dla przedsiębiorców – zmiana zasad naliczania opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

By 29 czerwca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 czerwca 2015 przez admin

smietniki duze m23 kwietnia 2015 roku Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. firm. Wyjątkiem są nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, które ze względu na specyfikę odpadów powstających na tychże nieruchomościach pozostawia się je na dotychczasowych zasadach odbioru odpadów (tj. indywidualne umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady z terenu gminy Zielonek, wpisanym do rejestru działalności regulowanej).

Zgodnie z art. 4a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1. W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Zielonki zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zielonki do dnia 1 sierpnia 2015 roku. Równocześnie przypominamy o konieczności rozwiązania dotychczasowych umów z firmami odbierającymi odpady komunalne. Deklarację można pobrać na stronie tutaj lub w Urzędzie Gminy Zielonki.

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content