Skip to main content
search
Aktualności

Dodatek węglowy – składanie wniosków do 30 listopada 2022 r.

By 16 sierpnia 202222 września, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 września 2022 przez KB

12 sierpnia 2022 roku  weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy ubieganiu się o dodatek węglowy nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3000,00 zł jednorazowo.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatęWnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach lub przez internet (e-puap).  Przy przesyłaniu wniosku drogą elektroniczną (ePUAP) w formie załącznika należy pamiętać o podpisania  załącznika podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pamiętaj:

  • o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
  • o podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku węglowego.
  • ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy
  • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach pod numerami telefonu: (12) 627 33 13, (12) 627 33 14.

Formularz wniosku o dodatek węglowy. Wnioski można uzyskać również w siedzibie ośrodka pod adresem: Zielonki ul. Galicyjska 17.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o możliwości elektronicznej rezerwacji wizyty w celu załatwienia spraw z  zakresu:  świadczeń rodzinnych, zaświadczeń „ Czyste Powietrze”, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, dodatku osłonowego, dodatku węglowego, pomocy społecznej oraz spraw uchodźców. Aby zarezerwować wizytę należy wejść na stronę https://rejestracja.zielonki.pl/#/department wybrać odpowiednią grupę spraw a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Uwaga!

Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

Formularz wniosku udostępniany jest również na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach https://gopszielonki.naszops.pl oraz w siedzibie ośrodka pod adresem: Zielonki ul. Galicyjska 17.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content