Skip to main content
search
Aktualności

Dofinansowanie 50 proc.kosztów do czipowania psów

By 22 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2019 przez admin

W celu zapobiegania bezdomności zwierząt gmina Zielonki w 2019 r. roku dofinansowuje w wysokości 50% koszty wykonania zabiegów elektronicznego znakowania psów. Numer czip psa umieszczany jest w międzynarodowej bazie danych Safe- Animal. Elektroniczne znakowanie odbywa  się na pisemny wniosek właściciela zwierzęcia. Wniosek należy złożyć lub przesłać na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie gminy Zielonki lub podmiot posiadający na terenie gminy siedzibę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku mieszkańca o dofinansowanie zabiegu elektronicznego znakowania psa Wójt Gminy Zielonki wydaje pisemną zgodę zawierającą szczegółowe warunki dofinansowania zabiegu.
Liczba zabiegów elektronicznego znakowania dofinansowanych przez Gminę Zielonki w 2019 roku jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy: zaplanowano 4 tys. zł, co wystarczy na dofinansowanie oznakowania 200 psów. Założenie jednego czipa kosztuje 40 zł, z czego 20 zł to koszt po stronie właściciela psa, a 20 zł dotowane jest przez gminę Zielonki.
Na czipowanie gmina podpisała umowę z gabinetem NEOVET z Węgrzc. Akcja prowadzona jest do 10 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli środków. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, budynek główny urzędu, piętro I, pok. 206, tel. 12-285-08-50 wew. 206.

Wniosek – do pobrania

Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UG Zielonki

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content