Skip to main content
search
Projekty zrealizowane INNE

Dofinansowanie do OSP z terenu Gminy należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 2011r.

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Tytuł projektu: Dofinansowanie do OSP z terenu Gminy należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Nazwa działania: Obszar priorytetowy: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obszar Tematyczny: doposażenie OSP należących do KSRG
Wartość całkowita projektu: 701 733,00 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych: Komenda Główna PSP – 181 900,00 zł
Udział własny beneficjenta: 519 833,00 zł z czego 480 000 zł – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW
Czas realizacji projektu: Rok 2011
Cel główny projektu: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy należących do KSRG tj. OSP Węgrzce, OSP Wola Zachariaszowska i OSP Zielonki. Ponadto poprawa bezpieczeństwa ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy i poza nią.
Opis projektu: Z uzyskanego dofinansowania z Komendy Głównej PSP dla trzech jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono m. in.:
– 5 000 zł środki bieżące dla OSP Wola Zachariaszowska na zakup: ubrań koszarowych szt. 4, butów specjalnych strażaka 3 pary, hełmów CALISIA AK10 szt. 3,
– 10 900 zł  środki inwestycyjne + 5 000 zł  dotacja z budżetu Gminy Zielonki dla OSP Zielonki na zakup: czterech  aparatów powietrznych za kwotę 15 993 zł
– 8 000 zł środki bieżące na zakup: sygnalizatorów bezruchu szt. 4, prądownic uniwersalnych szt. 2, prądownicy TURBOMATIC, nakładki pianowej do prądownicy, rękawic i kominiarek dla OSP Zielonki.
– 150 000 zł środki inwestycyjne dla OSP Węgrzce do zakupu samochodu średniego ratowniczo gaśniczego z napędem 4×4 z funkcją do ograniczania skażeń ekologicznych Renault – wartość 664 740 zł (z czego 514 740 zostało pokryte z budżetu Gminy Zielonki w formie dotacji dla OSP Węgrzce i 150 000 zł przez Komendę Główną PSP). Na zakup samochodu została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 480 000 zł.
– 8 000 zł środki bieżące na zakup: prądownicy wodno-pianowej, prądownicy wodnej, zestawu burzącego, przecinarki, rozdzielacza kulowego i stojaka hydrantowego dla OSP Węgrzce.

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content