Skip to main content
search
Aktualności

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii przyznane – gmina Zielonki będzie budować instalacje OZE u mieszkańców!

By 25 czerwca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 czerwca 2018 przez admin

OZE3M„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania pn. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do dofinansowania wybrano zaledwie cztery projekty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że udało nam się uzyskać dotację na projekt, którego liderem jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca, realizowany w partnerstwie z 40 gminami Małopolski, w tym z gminą Zielonki. Całkowita wartość projektu to 68 991 097,56 zł, kwota dofinansowania 36 156 392,49 zł. Projekt ukierunkowany jest na walkę z niską emisją i poprawę jakości powietrza. Ma polegać na dofinansowaniu  montażu instalacji OZE w domach prywatnych: solarów do podgrzewania wody, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię, pomp ciepła do ogrzewania domów oraz pieców na biomasę. Z terenu gminy Zielonki w projekcie weźmie udział 189 gospodarstw domowych.
Przypomnijmy, że gminy wchodzące w skład Korony Północnego Krakowa: Kocmyrzów-Luborzyca, Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Igołomia-Wawrzeńczyce w 2017 r. zbierały deklaracje mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie i przygotowywały projekt, którego celem jest budowa OZE u mieszkańców tych gmin. Finalnie postanowiły przystąpić do realizacji projektu partnerskiego obejmującego kilkadziesiąt samorządów z terenu woj. małopolskiego, co pozwoliło znacząco zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 6 listopada 2017 r. przedstawiciele gmin, wśród nich wójt gminy Zielonki Bogusław Król, podpisało umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. Liderem przedsięwzięcia została gmina Kocmyrzów-Luborzyca. 
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 1088/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z 19 czerwca 2018 r. projekt ten znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Gratulacje dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca – lidera projektu!
 
Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content