Skip to main content
search
Aktualności

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

By 30 maja 202231 maja, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 maja 2022 przez MKF

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – druga edycja Gminie Zielonki przyznano dofinansowanie w wysokości 4 600 000 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Zagaje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Na Czekaj do skrzyżowania z ul. Jagodową w Bibicach”.
Inwestycja obejmuje rozbudowę układu dróg gminnych obejmującą poszerzenie istniejącej jezdni ul. Leśna i ul. Zagaje do 5,0 m na odcinku około 600 m wraz z chodnikiem szerokości 2,0 m oraz rozbudowę jezdni bocznego odcinka ul. Leśnej na długości około 200 m. W ramach zaplanowanych robót jest również wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej i rowów otwartych, przejść dla pieszych oraz przebudowa kolidującej infrastruktury sieciowej – sieci gazowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, linii elektrycznej wraz budową z oświetlenia przejść dla pieszych.
Wyniki naboru.

Fot. Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie

Zdjęcia z uroczystości wręczenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – druga edycja

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content