Skip to main content
search
Ogłoszenia

Drogi z PROW. W sierpniu ruszą pierwsze nabory wniosków – zapowiada MR

By 14 sierpnia 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 14 sierpnia 2015 przez admin

W sierpniu ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 dotyczące budowy i modernizacji dróg lokalnych – zapowiada resort rolnictwa. Gmina lub powiat będą mogły pozyskać do 3 mln zł na swoje inwestycje.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach ośmiu działań w ramach PROW na lata 2014-2020. Jednym z nich będzie działanie „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”, w ramach którego planowany jest konkurs dotyczący budowy i modernizacji dróg lokalnych.

Według przedstawionego harmonogramu pierwsze nabory dotyczące projektów drogowych zostaną ogłoszone już w sierpniu 2015 r.

Jak wyjaśnia ministerstwo rolnictwa realizacja działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”, ma na celu poprawę warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej obszary wiejskie dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej.

W ramach działania będą realizowane inwestycje w budowę lub modernizację dróg lokalnych. Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzić będzie ze środków własnych beneficjenta. O wsparcie będą mogły ubiegać się gminy, powiaty lub ich związki.

Ministerstwo zastrzega, że precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne. Ostateczne terminy uruchomienia wsparcia w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020 uzależnione będą od zakończenia prac i zaimplementowania pakietu legislacyjnego (rozporządzeń wykonawczych).

Więcej informacji TUTAJ

Close Menu
 
17 maja 2022
Skip to content