Skip to main content
search
Aktualności

Drugie rozszerzenie projektu budowy kanalizacji

By 25 maja 202219 października, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 października 2022 przez DC

21 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą drugiego rozszerzenia projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – IV etap”. Wybudowane zostanie kolejne 3,22 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie miejscowości Brzozówka, Bibice, Januszowice i Zielonki, przewiduje się również przebudowę 0,39 km sieci wodociągowej. Wartość całego projektu to 38.451.183,19 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ wzrosło do 19.315.618,56 zł. Projekt realizowany jest od 2017 roku, w jego ramach powstanie 37,81 km sieci kanalizacji sanitarnej i 3,39 sieci wodociągowej, 18 przepompowni ścieków i 2,06 km kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu projektu sieć kanalizacyjna w gminie Zielonki będzie mierzyć 250 km długości.

Wykonawcą drugiego rozszerzenia jest konsorcjum firm z liderem Zakładem Robót Inżynieryjno–Budowlanych Augustyn Anioł ze Starego Wiśnicza. Wartość umowy została określona na kwotę 5 082 086,51 zł, termin na jej wykonanie to 21.02.2023 r. W ramach drugiego rozszerzenia projektu zostaną zrealizowane zadania :
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzozówka wraz z przebudową sieci wodociągowej (ul. Oliwkowa, ul. Leśna, ul. Zielona Droga, ul. Sportowa) – łącznie 2,55 km sieci kanalizacji sanitarnej i 0,39 sieci wodociągowej;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bibice na dz. 441/18, 441/17, 441/16, 441/10, 441/9, 441/8, 441/11 ( rejon ul. Warszawskiej) – 0,35 km;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Januszowice II etap ( rejon ul. Biała Góra) – 0,11 km;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zielonki na dz. 1636, 710/6, 710/4 (rejon ul. Krakowskie Przedmieście) – 0,06 km;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 25, 26, 1639, 1645, 280/3 w m. Zielonki ( rejon Podskala) – 0,11 km
– wymiana 22 hydrantów.

Aktualnie realizowane jest pierwsze rozszerzenie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – IV etap”. Projekt objął ok. 8,4 km sieci kanalizacyjnej w Bibicach, Woli Zachariaszowskiej, Przybysławicach, Węgrzcach, Zielonkach, 3 przepompownie, 600-metrowy odcinek kanalizacji deszczowej, 240-metrowy odcinek sieci wodociągowej. Koszt robót to 6 801 424,13 zł. Firma INSBUD zakończyła już wszystkie roboty sieciowe. Trwają prace odtworzeniowe, wyasfaltowano odcinki ulic Dworskiej i Ogrodowej w Bibicach, kolejne będą ul. Słowiańska w Woli Zachariaszowskiej, Spacerowa i Do Cegielni w Zielonkach.

Referat Inwestycji Sieciowych

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content