Skip to main content
search
Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (31,42m)

By 26 czerwca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 czerwca 2018 przez admin

Wykaz dotyczący oddania w najem:
1. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 31,42m  stanowiący własność Gminy Zielonki, znajdujący się przyziemiu budynku przedszkolno- szkolnego w Zielonkach przy ulicy Księdza Jana Michalika 2 , objęty księgą wieczystą nr KW KOO 105941/9.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną,  gazową,  centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Lokal nie posiada bezpośredniego wejścia (wejście tylko przez szkołę), brak jest możliwości wykonania drugiego wejścia do lokalu. Przedmiotowy lokal oddany będzie w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej obejmującej sprzedaż artykułów spożywczych spełniających wymogi zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, artykułów biurowych, przygotowywanie i sprzedaż kanapek dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach. Cena miesięcznego czynszu wynosi zł 400,00 zł brutto ( czterysta zł)
Kwota czynszu ustalonego podlegać będzie waloryzacji rocznej wg. wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim.
Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do opracowania i wprowadzenia w sklepiku szkolnym zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej, uzyskania we własnym zakresie wymaganych prawem zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności, zawarcia umowy ubezpieczenia prowadzonej działalności, ponoszenia kosztów remontów bieżących i przeglądów  technicznych, ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze stratami powstałymi wskutek niewłaściwego korzystania z przedmiotu najmu, wykonania na własny koszt niezbędnych prac remontowych oraz wyposażeniowo- aranżacyjnych lokalu do potrzeb prowadzonej działalności po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu zakresu prowadzonych prac z wynajmującym, odnowienia lokalu i dokonania w nim napraw po zakończeniu najmu, utrzymywania lokalu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
Zagospodarowanie lokalu nastąpi od 1 września 2018 r.      

 

Zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz.121 z póź. zm),   

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content