Skip to main content
search
Relacje

Dyskutujemy, decydujemy, działamy – projektowanie nowego terenu rekreacyjnego w Zielonkach

By 3 października 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 października 2014 przez admin

 DSCN1361Gmina Zielonki jest uczestnikiem projektu „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy”, który ma na celu inicjowanie i wzmocnienie metod partycypacyjnych w 10 gminach województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Projekt ma m.in. upowszechnić innowacyjne metody planowania oparte na współpracy samorządu z mieszkańcami, stąd w Zielonkach zajęto się wspólnym planowaniem nowego terenu rekreacyjnego.  Najpierw w sierpniu wśród mieszkańców gminy została przeprowadzona ankieta, a we wrześniu odbyły się warsztaty, podczas których mieszkańcy mogli współdecydować o tym miałby wyglądać nowy teren rekreacyjny w miejscowości Zielonki. Koncepcja terenu przygotowana na tej podstawie jest już gotowa.

– Postawiliśmy sobie za cel wspieranie dialogu samorządu z mieszkańcami, aby mieli oni na co dzień wpływ na to co się dzieje, nie tylko co cztery lata podczas wyborów – mówiła Anna Jarzębska z zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych rozpoczynając dwudniową pracę nad zbieraniem pomysłów, opracowaniem priorytetów i poznawania opinii mieszkańców w kwestii zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Zielonkach, dziś częściowo użytkowanego przez LKS Zieleńczanka. Liderem projektu dofinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest Stowarzyszenie „Bałt”, a partnerem Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa. 
Warsztaty partycypacyjne w Zielonkach odbyły się 6 i 7 września w Centrum Integracji Społecznej. Anna Jarzębska omówiła założenia projektu „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy”.  Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z wynikami ankiety, w której m.in. poprzez portal współdecydujemy.pl pytano mieszkańców o to, czy korzystają z terenu Zieleńczanki i co powinno się na nowym terenie sportowo-rekreacyjnym znaleźć. Ankietę wypełniło 180 osób, a z wynikami można się zapoznać: tutaj (link).  Kierownik referatu budownictwa i urbanistyki UG Zielonki Beata Lipień-Łysek przybliżyła uczestnikom warsztatów stan prawny terenu. Prawie pięciohektarowy teren jest własnością gminy Zielonki, jednak leży w granicach administracyjnych miasta Krakowa i podlega tamtejszemu planowi zagospodarowania przestrzennego. Wśród ograniczeń terenu jest 70-metrowy pas przeznaczony pod Północną Obwodnicę Krakowa, gdzie nie ma możliwości zabudowy, możliwości zabudowy nie ma też na ponad hektarowej działce na południe od pasa POK aż do rzeki Prądnik, która leży w terenie rolnym. Teren na północ od pasa pod obwodnicę, aktualnie użytkowany przez LKS Zieleńczanka, w planie określony jest jako tzw. usługi sportowe. Niestety, po zaskarżeniu wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z planu zagospodarowania wykreślono możliwość lokowania tam kubaturowych obiektów sportowych, takich jak hala, czy nawet balon, którym przykrywa się np. korty tenisowe. Na tych działkach większość terenu – aż 70 proc. powierzchni – musi być biologicznie czynna, czyli pokryta roślinnością. Na obiektu kubaturowe w planie zagospodarowania przestrzennego pozostawiono zaledwie 4 proc. powierzchni.
Nad wstępną koncepcją zagospodarowania uwzględniającą te liczne ograniczenia pracowała architekt Barbara Jakubas. – To nie jest zamknięty projekt, to jest początek dyskusji – podkreśliła przedstawiając go uczestnikom warsztatów.
Dr Tomasz Jeleński, urbanista z Politechniki Krakowskiej przybliżył, co to jest dobra przestrzeń publiczna i jak ważny przy jej współtworzeniu jest udział lokalnej społeczności, zapoznał też uczestników z metodami, jakimi będą pracować podczas warsztatów. – Metoda partycypacji koncentruje się wokół miejsca. Lokalni autorzy znający jego potencjał wspólnie mogą wypracować lepsze rozwiązania niż wykształceni specjaliści z zewnątrz – zapewniał.
W warsztatach wzięło udział 28 osób, wśród nich były osoby związane z Klubem Sportowym Zieleńczanka (m.in. prezes klubu, gospodarz terenu, zawodnicy), mieszkańcy Zielonek, uczniowie gimnazjum oraz dwoje radnych reprezentujących miejscowość Zielonki i wójt gminy Bogusław Król. Warsztaty na terenie rekreacyjno-sportowym w Zielonkach były realizowane metodą Projekt for Public Spaces (“Gra w miejsce”) wymyśloną w Nowym Jorku w latach 70-tych. Podzieleni na grupy uczestnicy wypełnili ankietę, w której ocenili stan miejsca, ale i zaproponowali swoje pomysły na jego rozwój.
A jak zbadać miejsce zdaniem specjalistów? Jeśli idzie o komfort ważne, czy użytkownicy korzystają z niego regularnie, czy są z niego dumni, którędy spacerują, czy jest to miejsce docelowe, czy jest wielofunkcyjne; czy jest atrakcyjne zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, czy są tam miejsca do siedzenia, odpowiednie zacienienie i nasłonecznienie, jak również bezpieczeństwo, czystość, itd. W czasie “Gry w miejsce” trzy pracujące w terenie grupy podały wiele pomysłów, które w dużej mierze pokrywały się z zawartymi w ankiecie. Dla klubu sportowego LKS Zieleńczanka, w tym reprezentującego go prezesa Tomasza Dudka, priorytetem jest klub sportowy, w którym trenuje aż 200 zawodników. A ich największe potrzeby to zaplecze socjalne z szatniami i prysznicami oraz bosko ze sztuczną nawierzchnią. Po ocenie i głosowaniu (każdy uczestnik miał pięć głosów) za najbardziej priorytetowe uznano budowę zaplecza socjalnego dla klubu; ale makietę następnego dnia wypełniły i inne wysoko ocenione pomysły: boisko o sztucznej nawierzchni, korty tenisowe, mniejsze boisko trawiaste, lodowisko, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, alejki do nauki jazdy rowerem i na rolkach, zielony teren do gier np. we frisbee, staw rybny, uprawa wikliny nad Prądnikiem. Pomysłem, który się bardzo spodobał, było połączenie terenu z Parkiem Wiejskim w Zielonkach ciągiem pieszo-rowerowym.
Nasze spotkanie to szukanie rozwiązań, na bazie pomysłów, które przyniosła też ankieta – mówił wójt gminy Zielonki Bogusław Król. – Chcąc pozyskać środki zewnętrzne musimy pamiętać, że partycypacja jest ważnym kryterium przy ubieganiu się o środki w naborach.
Drugiego dnia warsztatów uczestnicy zajęli się próbą ulokowania na terenie sportowo-rekreacyjnym wszystkich funkcji, które wybrali poprzedniego dnia. Ostatecznie w koncepcji stworzonej przez uczestników warsztatów znalazły się w pierwszej części kompleksu, użytkowanej przez klub Zieleńczanka (po północnej stronie od planowanej Północnej Obwodnicy Krakowa) po przesunięciu istniejącego boiska piłkarskiego i trybun: nowy budynek z szatniami, prysznicami, salą do ćwiczeń i świetlicą, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, miejsca do siedzenia ze stolikami do ping ponga i szachów oraz parking; na działce obok po zachodniej stronie usytuowano bieżnię, ogólnodostępne małe boisko trawiaste, siłownię zewnętrzną i nowy plac zabaw; nad tunelem autostradowym pozostawiono istniejący plac zabaw i usytuowano zielone miejsce piknikowe.  Po drugiej stronie tunelu POK zaplanowano: miasteczko rowerowe z alejkami i znakami do nauki jazdy, dostępne też dla rolkarzy, teren obok w lecie mógłby być wykorzystywany na caravaning, zimą pod lodowisko; przewidziano tu też mały budynek do obsługi (z toaletami). Zadbano o to, by do wszystkich obiektów można było dotrzeć bezpiecznymi ścieżkami pieszo-rowerowymi, pomyślano też o stojakach dla rowerów, bowiem teren usytuowany jest bezpośrednio przy szlaku rowerowym. Na ostatniej działce rolnej, częściowo zadrzewionej, która ciągnie się do rzeki Prądnik (niemożliwe jest wykonanie jakiejkolwiek inwestycji) pozostawiono istniejące trawiaste boisko klubowe (treningowe), a na reszcie terenu zaplanowano ekologiczne atrakcje, poprzedzielane wydeptanymi przez mieszkańców ścieżkami: zielony teren do gier, np. frisbee wraz z naturalnymi miejscami do siedzenia typu żywe ławki wierzbowe, pnie drzew, a w pobliżu rzeki staw oraz plantację trzciny i wierzby na potrzeby warsztatów rękodzieła. (z prezentacją można się zapoznać tutaj)
Pracując nad makietą dyskutowano również na temat budynku, którego wstępną koncepcję przygotowała architekt Barbara Jakubas Chciano, by budynek był jak najbardziej funkcjonalny dla klubu sportowego, ale jednocześnie dawał możliwość wykorzystania go na inne zajęcia sportowe. Koncepcja budynku zakłada, że będzie on złożony z dwu części – jednej wyłącznie do użytku klubu sportowego oraz drugiej tzw. strefy kibica. Oba człony budynku będą mogły powstać w dwóch etapach i funkcjonować niezależnie.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w pierwotnej wersji planu zagospodarowania była wpisana możliwość lokowania na terenie sportowym hali i zaplecza. Jednak po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wykreślił niektóre zapisy planu nie są one jednoznaczne dlatego gmina Zielonki wystąpiła do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa o opinię, czy możliwa jest budowa samego zaplecza, nie otrzymała jednak wiążącej odpowiedzi. Gmina Zielonki oczekuje obecnie na odpowiedź Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, do którego skierowano pismo w tej sprawie.
– Po zebraniu pomysłów lepiej się projektuje – twierdzi architekt Barbara Jakubas. A zapełniona ciekawymi rozwiązaniami makieta terenu wygląda bardzo zachęcająco, tym bardziej, że jest to największy teren w gminie dostępny pod inwestycję sportowo-rekreacyjną, atrakcyjny również dla gości z Krakowa, bowiem leży bezpośrednio przy szlaku rowerowym łączącym gminę z Krakowem (którego potrzeba modernizacji była jednym ze zgłaszanych postulatów podczas warsztatów).
Koncepcja zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Zielonkach, która powstała po warsztatach z udziałem mieszkańców została już złożona do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa w celu  weryfikacji przed przystąpieniem do szczegółowego projektowania – informuje Beata Lipień-Łysek kierownik referatu architektury i budownictwa UG Zielonki.
IO, MKF
Opinie dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu można kierować na adres: partycypacja@zielonki.pl
Relacja fundacji MILA: http://www.mila.org.pl/pl/aktualnosci/partycypacja-ddd/316-mieszkancy-zielonek-opracowali-plan-zagospodarowania-terenu-sportowo-rekreacyjnego

 

DSCN1245
DSCN1251
DSCN1252
DSCN1254
DSCN1276
DSCN1278
DSCN1279
DSCN1297
DSCN1359
DSCN1360
DSCN1361
DSCN1362
DSCN1395
 
 

 

 

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content