Skip to main content
search
Aktualności

e-Urząd – elektroniczny kontakt mieszkańców z urzędem

By 29 września 201515 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 marca 2022 przez admin

urzadW ramach projektu pn. „e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE (program operacyjny Kapitał Ludzki), w Urzędzie Gminy Zielonki jest uruchamiany portal informacyjny pn. e-Urząd, służący do kontaktu mieszkańców z Urzędem Gminy.

Dostęp do portalu odbywa się ze strony internetowej www.zielonki.pl – zakładka e-Urząd. Platforma zbudowana jest z dwóch części tj. z części, do której mają dostęp wszyscy zainteresowani i z części, do której dostęp jest możliwy tylko po zalogowaniu. Po uzyskaniu konta na portalu e-Urząd, zainteresowany ma możliwość m.in. dostępu do systemu Informacji Podatkowej oraz Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, a co się z tym wiąże sprawdzenia stanu swoich płatności względem Urzędu Gminy Zielonki (zaległości, wpłaty, nadpłaty). Ma również możliwość regulowania płatności za pomocą usługi PayByNet.
W celu uzyskania dostępu do tej części portalu należy złożyć wniosek o dostęp do portalu
(e-Urząd → zakładka LOGOWANIE → ZŁÓŻ WNIOSEK O KONTO).

W tym celu uruchomiono na portalu formularze elektroniczne do udzielania dostępu do systemu teleinformatycznego.
Dodatkowo, w portalu e-Urząd wszyscy zainteresowani m.in. mogą zapoznać się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi dochodów i wydatków budżetowych za poszczególne lata. Dane budżetowe przedstawiane są w dwóch wersjach tj. w wersji tabelarycznej i graficznej, a zestawienia zawierają zarówno plany jak i wykonanie poszczególnych pozycji budżetowych. W portalu działa ponadto wyszukiwarka przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz cały katalog usług, które już teraz można załatwić w Urzędzie Gminy Zielonki przy pomocy platformy ePUAP.
Udzielanie dostępu/dezaktywacji konta do portalu e-Urząd odbywa się poprzez złożenie wniosku przy pomocy platformy ePUAP.
ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), to nowoczesna platforma, która umożliwia załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. Dzięki niej można kontaktować się z urzędem przez 24 godziny na dobę, bez względu na to gdzie się przebywa. Aby móc załatwiać sprawy przy pomocy ePUAP, należy zarejestrować się i założyć swoje konto na stronie www.epuap.pl.
W ramach projektu na platformie ePUAP zostały uruchomione elektroniczne formularze podatkowe dotyczące osób fizycznych: informacja w sprawie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz dotyczące osób prawnych:
deklaracja na podatek od środków transportowych, deklaracja na podatek leśny, deklaracja na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny.
Wszystkie usługi, które w Urzędzie Gminy Zielonki można załatwiać poprzez platformę ePUAP udostępnione poprzez stronę www.zielonki.pl na portalu e-Urząd w zakładce KATALOG USŁUG. Jeżeli konkretnej usługi jeszcze nie ma uwidocznionej w KATALOGU USŁUG, to należy skorzystać z uniwersalnego formularza pt. Skargi, wnioski, zapytania – pismo ogólne do urzędu, wypełnić ten formularz, załączyć wymagane do konkretnej sprawy załączniki, podpisać całość PROFILEM ZAUFANYM lub kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego i w takiej wersji wysłać do urzędu.
W celu stworzenia możliwości podpisywania korespondencji elektronicznej PROFILEM ZAUFANYM, w ramach projektu w Urzędzie Gminy Zielonki został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego przy pomocy platformy ePUAP. Profil zaufany zastępuje w kontaktach z administracją tradycyjny podpis odręczny oraz bezpieczny e-podpis i umożliwia weryfikację naszej tożsamości. Profil zaufany w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego jest całkowicie bezpłatny. Więcej na temat profilu zaufanego na www.zielonki.pl w zakładce Profil Zaufany.
W ramach projektu w Urzędzie Gminy Zielonki jest wdrażany także elektroniczny obieg dokumentów (EOD) połączony z elementami elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD). W ramach tego zadania budowane jest elektroniczne repozytorium dokumentów tj. miejsce służące do przechowywania elektronicznej wersji dokumentów, które wpływają do Urzędu Gminy Zielonki. Do repozytorium będą trafiały dokumenty, które wpływają do urzędu w postaci elektronicznej oraz skany dokumentów, które wpływają na dziennik podawczy urzędu w formie papierowej. Taka forma obiegu dokumentów wewnątrz urzędu pozwoli na skuteczne zarządzanie nimi oraz ich jednolite uporządkowanie i składowanie. W efekcie system umożliwi korzystanie z dokumentów i danych przechowywanych elektronicznie.
W gminie Zielonki w ramach ww. projektu realizowane są lub będą następujące zadania:
-> prowadzenie Punktu Potwierdzania PROFILU ZAUFANEGO ePUAP w urzędzie gminy (PODPIS ELEKTRONICZNY NA PLATFORMIE ePUAP),
-> prowadzenie platformy E-urząd do elektronicznego kontaktu z mieszkańcami,
-> uruchomienie nowych kart usług na platformach ePUAP oraz E-urząd,
-> wprowadzenie możliwości dokonywania płatności on-line za pomocą PayByNet (podatki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koncesje alkoholowe, itp.),
-> wdrożenie systemów wspierających świadczenie elektronicznych usług (ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI),
-> szkolenia dla pracowników urzędu z usług e-administracji.

Realizacja projektu od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2015 roku. 

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content