Skip to main content
search
Statystyka

Edukacja i wychowanie

By 7 sierpnia 201314 lutego, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 lutego 2024 przez AO

wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
szkoły podstawowe – stan z początku roku szkolnego ogółem 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
gimnazja/klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych*

– stan na początku roku szkolnego

4 4 4 4 4 4 4 4 16 7 0 0 0 0 0
uczniowie 1768 1877 1886 1959 2009 2149 2238 2155 2167 2236 2114 2242 2335 2425 2441
liczba uczniów na 1 nauczyciela 10,21 10,09 9,11 9,99 10,41 10,59 10,31 9,41 8,63 8,6 8,07 8,21 7,34 8,19 8,68
liczba uczniów na oddział 21,05 21,09 21,43 22,09 21,84 22,15 21,73 21,13 20,63 20,7 20,32 20,2 21,03 21,46 21,79
liczba uczniów na 1 pomieszczenie

do nauczania

18,04 19,35 19,05 19,59 23,09 24,7 25,72 24,77 24,63 25,4 24,87 25,19 21,42 21,46 24,16
przedszkola 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
oddziały 10 12 15 15 15 15 15 14 14 13 13 13 17 17 17
miejsca 250 300 375 375 375 375 375 350 350 325 310 310 410 410 410
dzieci 211 293 362 373 372 375 369 340 326 295 303 304 396 398 401
nauczyciele pełnozatrudnieni 18 26 30 24 28 29 31 28 29 30 27 26 34 34 34

*od 1 września 2017 roku są ośmioletnie szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi

* od 1 września 2019 roku nie ma klas gimnazjalnych

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content