Skip to main content
search
Aktualności

Efekty projektów grantowych Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

By 6 sierpnia 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2020 przez admin

koronaNiezwykle miło jest nam poinformować Państwa o zakończeniu realizacji oraz pozytywnym rozliczeniu trzech projektów grantowych o następującej tematyce: Lokalne dziedzictwo kulturowe, Publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorów obszaru oraz Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna. W ubiegłym roku 16 lokalnych organizacji pozarządowych (z terenu gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki) realizowało projekty mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez doposażenie w stroje i instrumenty muzyczne podmiotów działających na rzecz szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD; rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LSR poprzez wydanie różnego typu publikacji z zakresu ochrony, zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego.

Co konkretnie udało się zrobić? W ramach grantu „Infrastruktura sportowo-rekreacyjna” powstały: pomieszczenie sportowo-rekreacyjne w Zagórzycach oraz bezpłatna i ogólnodostępna siłownia zewnętrzna w Michałowicach, a także ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko trawiaste również w Michałowicach. Zmodernizowano i doposażono plac zabaw w miejscowości Pękowice. Rozbudowano strefę sportowo-rekreacyjną w Tropiszowie oraz wybudowano siłownię terenową w miejscowości Wawrzeńczyce.
 Grant „Lokalne dziedzictwo kulturowe” umożliwił doposażenie w instrumenty i akcesoria muzyczne dwóch orkiestr dętych z gminy Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca oraz czterech organizacji kulturalnych w tradycyjne krakowskie stroje regionalne.
 Natomiast grant „Publikacje” zaowocował wydaniem płyty orkiestry dętej z Woli Zachariaszowskiej oraz sześciu książek utrwalających i promujących lokalną historię oraz dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze naszych „Małych Ojczyzn”.
Dziękujemy serdecznie naszym grantobiorcom za czas, energię oraz pracę poświęconą na zrealizowanie i rozliczenie niejednokrotnie trudnych do urzeczywistnienia projektów unijnych.
Wspomniane projekty grantowe były realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych naborów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl  oraz w biurze Stowarzyszenia w Zagórzycach Dworskich.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

publikacje

siłownia zewnętrzna w Wawrzeńczycach

Stroje krakowskie
               korona                             
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Close Menu
 
27 lutego 2024
Skip to content