Skip to main content
search
Ogłoszenia

Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

By 15 marca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 marca 2022 przez IO

Chcielibyśmy się podzielić z Państwem informacjami na temat naborów wniosków, które przeprowadziliśmy w ostatnim czasie. W drugiej połowie 2021 roku udało nam się ogłosić 3 konkursy na tzw. projekty grantowe oraz 1 na działanie „Rozwijanie działalności gospodarczej”. W tym ostatnim zostało złożonych 10 wniosków, natomiast projektów grantowych wpłynęło łącznie 16. W pierwszej połowie bieżącego roku przeprowadziliśmy nabór (wpłynęły 4 wnioski) na działanie Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Wśród złożonych wniosków na grant pn. Lokalne Dziedzictwo Kulturowe dominują projekty dotyczące zakupu strojów regionalnych i reprezentacyjnych dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych stowarzyszeń oraz zakupu instrumentów i akcesoriów dla muzyków miejscowych orkiestr dętych. Grant pn. Publikacje ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania poprzez wydanie różnego typu publikacji z zakresu kultywowania lokalnej historii i tradycji. Z kolei projekty z zakresu Rozwoju infrastruktury zakładają m.in. zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych czy doposażenie placów zabaw. Mamy nadzieję, że będę Państwo mieli okazję skorzystać z efektów powyższych inicjatyw jeszcze w tym roku. Beneficjentom życzymy oczywiście bezproblemowej realizacji i rozliczania swoich przedsięwzięć.

W bieżącym roku Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje także realizację dwóch projektów współpracy z lokalnymi grupami działania z terenów Województwa Lubelskiego, Małopolskiego oraz Mazowieckiego. Dotyczyć będą one m.in. promowania lokalnych produktów i dziedzictwa kulturowego partnerskich regionów.

Powyższe projekty realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych naborów oraz realizowanych przez Stowarzyszenie projektów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content