Skip to main content
search
Projekty zrealizowane INNE

EKO DACH – program odbioru i utylizacji azbestu od mieszkańców gminy Zielonki

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Tytuł projektu: „EKO DACH” program odbioru i utylizacji azbestu od mieszkańców gminy Zielonki.
Nazwa działania: Obszar priorytetowy: ¦rodowisko i Infrastruktura.
Obszar Tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu ¶rodowiska. Poprawa usług z zakresu infrastruktury gminnej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany z Starostwem Powiatu Krakowskiego.
Warto¶ć całkowita projektu: 244 892,74 zł
Dofinansowanie ze ¶rodków zewnętrznych:  122 446,37 zł Starostwo Powiatowe w Krakowie.
Udział własny beneficjenta:  122 446,37 zł
Czas realizacji projektu: lata 2003 – 2009
Cel główny projektu: Poprawa stanu ¶rodowiska naturalnego Małopolski.
Opis projektu: W ramach Projektu przewidziane były następuj±ce działania tj.: odbiór  z posesji pokryć dachowych wykonanych z elementów zawieraj±cych azbest, transport zdemontowanych pokryć na składowisko, składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach jak również prowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej.
Promocja projektu: Cele działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie:
Podnoszenie ¶wiadomo¶ci społeczno¶ci lokalnych zamieszkuj±cych na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem gmin uczestnicz±cych w projekcie. Działania w ramach informacji i promocji można podzielić na działania zwi±zane z: kampani± medialn±, e-kampani±, działaniami o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, „promocj± administracyjn±” zwan± potocznie „obowi±zkow±”
Grupy docelowe: Społeczeństwo (ogół mieszkańców) zamieszkuj±cych gminę.

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content