Skip to main content
search
Aktualności

Gala wręczenia Nagród Samorządowych Gminy Zielonki, czyli „Śledzik u wójta 2019”

By 6 marca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2019 przez admin

sledzik6Nagrody Samorządowe Gminy Zielonki wręczono 5 marca 2019 r. osobom i instytucjom, które przyczyniły się w minionym roku do rozwoju gminy. Na 24. „Śledziku u wójta”, który odbywa się tradycyjnie w ostatni wieczór karnawału, podziękowaniom towarzyszyło podsumowanie roku – zaprezentowano specjalnie na ten wieczór przygotowany film o najważniejszych inwestycjach i wydarzeniach, jakie miały miejsce od ubiegłorocznej gali. FILM 

Swoim przybyciem zaszczycili nas goście, wśród nich m.in.: wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka i przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj. Przedstawiciele ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wojewody Piotra Ćwika odczytali okolicznościowe listy skierowane do władz samorządowych i mieszkańców naszej gminy. Przybyli również wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Anna Biederman-Zaręba oraz wójt gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos i wielu innych znamienitych gości. Z tej okazji usłyszeliśmy wiele ciepłych słów.

– Co roku staram się korzystać z zaproszenia na galę w gminie Zielonki, bo to ważne wydarzenie nie tylko dla gminy Zielonki, ale również dla nas samorządowców szczebla powiatowego, wojewódzkiego. Możemy jak w pigułce zobaczyć jak z roku na rok gmina Zielonki się rozwija, jak realizuje kolejne zamierzenia inwestycyjne, projekty edukacyjne, społeczne i inne. Gratuluję również tego, że podczas tego wydarzenia honorujecie i doceniacie te osoby, które na co dzień angażują się społecznie w pracę na rzecz gminy – mówił starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka dodając, że gratuluje pomysłu gali, który wiele gmin stara naśladować.

– Jak co roku ranga uroczystości w Zielonkach jest wysoka. Jesteśmy w gminie, która dobrze się rozwija, dobrze wykorzystującej środki europejskie, dobrze skomunikowanej, dobrze dbającej o kulturę, która ma dobre stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i strażaków – mówił wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Nagrody Samorządowe Gminy Zielonki 2019, z rąk wójta Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanki, otrzymali: 

1. Ekipa gospodarcza Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki: Maciej Skwara i Marek Rajtar  – strażacy-ochotnicy oraz Tomasz Dura, pracownik Przedszkola Samorządowego w Zielonkach,  dzięki którym udało się szybko zareagować na pożar wentylatora w szkole w Zielonkach – za profesjonalizm, czujność, dbałość o bezpieczeństwo innych, w tym najmłodszych.  

2. Helena Wiśniewska, wieloletnia radna gminy Zielonki, pełniąca w latach 2014-2018 funkcję przewodniczącej komisji budżetowej Rady Gminy – za pracę na rzecz gminy i sołectwa Przybysławice, z gratulacjami za zdobycie największej liczby głosów w plebiscycie Gazety Krakowskiej Samorządowiec Małopolski spośród radnych gminy Zielonki VII kadencji.

3. Szczep Zielony Chorągwi Krakowskiej ZHP na ręce komendant Agnieszki Sosnowskiej – za nieocenioną pomoc wolontaryjną przy organizacji wielu wydarzeń w gminie, prężną działalność harcerską, w tym wychowawczą młodzieży, promocję gminy poprzez organizację w 2018 roku inauguracji roku harcerskiego Chorągwi Krakowskiej m.in. na terenie gminy Zielonki.

4. Koło Przyjaciół Brzozówki na ręce przewodniczącej Karoliny Kmiecik-Jusięgi – za 10-letnią działalność na rzecz Brzozówki i gminy Zielonki, liczne, ciekawe inicjatywy, reprezentowanie gminy w konkursach kulinarnych i świetne w nich wyniki oraz za współpracę z instytucjami gminnymi, w tym szkołą w Korzkwi.

5. Reprezentacyjna Orkiestra „Wola” przy OSP w Woli Zachariaszowskiej i jej kapelmistrz Lech Wnuk – za 25 lat działalności artystycznej, wysoki poziom artystyczny, reprezentowanie gminy w kraju i za granicą, zachęcanie młodzieży do edukacji muzycznej oraz rozwijanie umiejętności dzięki realizacji projektów grantowych, a także integrację mieszkańców Woli Zachariaszowskiej.

6. Profesor Mirosław Herbowski, inicjator festiwalu Muzyczna Korzkiew – w 40-lecie działalności artystycznej, za pamiętanie o małej ojczyźnie – gminie Zielonki – i angażowanie przyjaciół, rodziny i sąsiadów w rokrocznie organizowany Letni Festiwal Muzyczny Korzkiew przy jednoczesnym promowaniu muzyki na scenach całego świata.

7. Anna Madej, członkini Koła Gawędziarzy i Śpiewaków z Grębynic, dwukrotna zwyciężczyni konkursu Godki Krakowskiej – za reprezentowanie gminy Zielonki i propagowanie kultury ludowej gminy i kultywowanie podkrakowskiej gwary, za humor i talent do wprawiania słuchaczy w dobry nastrój. 

8. Maria Wroniewicz-Rams, członkini stowarzyszenia „Perła Pękowic” – za publikację „Z biegiem lat, z biegiem Prądnika, czyli ze wspomnień Pucheroka” wydaną w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, za przypomnienie o historii małej ojczyzny, gminy Zielonki, promowanie gminy i młodych adeptów plastyki, a także za inicjowanie wydarzeń realizowanych w stowarzyszeniu i zdobywanie na nie środków.

9. Kasper Jakubowski i fundacja „Dzieci w naturę” – za przybliżanie mieszkańcom gminy zalet półdzikiego skweru na Marszowcu w Zielonkach, zachętę do działań ekologicznych, dbania o naturę i rodzinnego spędzania czasu na łonie przyrody oraz uatrakcyjnienie promocji projektu wymiany pieców w gminie Zielonki. 

10. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach – za projekt „Zjednoczeni w Niepodległej”, na które uzyskało prawie 60 tys. dofinansowania z programu „Niepodległa” za przypomnienie w różnorodny i atrakcyjny sposób, że odzyskanie niepodległości przez Polskę 100 lat temu oznaczało dla mieszkańców dzisiejszej gminy Zielonki, żyjących wcześniej w dwóch zaborach, zjednoczenie w wolnej Polsce; m.in. poprzez dwie gry terenowe, rajd rowerowy, ścieżkę edukacyjną, książeczką dla dzieci i koncert patriotyczny oraz z okazji 40-lecia działalności na rzecz kultury w gminie Zielonki.

11. Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki – za reprezentowanie gminy podczas wydarzeń folklorystycznych, w paradach i konkursach, kultywowanie tradycji stroju krakowskiego i krakowskiej muzyki, współpracę z młodzieżą poprzez akompaniowanie zespołowi Folklove. 

12. Lemtech Konsulting na ręce prezesa Zbigniewa Jędrzejewskiego – za profesjonalne i skuteczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz związanych z rozszerzeniem trzech projektów wodociągowo-kanalizacyjnych Gminy Zielonki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki-kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka oraz Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – III i IV etap o łącznej wartości 91 mln zł.

13. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska na ręce dyrektora biura Daniela Wrzoszczyka – za pomoc przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działania integracyjne, współpracę gmin w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

14. Tadeusz Trzmiel – za wieloletnią współpracę z gminą Zielonki w czasie sprawowania funkcji wiceprezydenta miasta Krakowa, w dziedzinie publicznego transportu aglomeracyjnego oraz połączenia sieci wodno-kanalizacyjnej gminy Zielonki z siecią krakowską, a także przychylność dla rozwoju połączeń drogowych na styku gminy i miasta.

Jubileusze świętowali sołtysi: 15-lecie sołtys Garlicy Murowanej Dorota Król i sołtys Grębynic Adam Duliński oraz 20-lecie sołtys Korzkwi – Janusz Macała-Wrześniowski, którym z tej okazji uroczyście podziękowano.

W części artystycznej wieczoru wystąpili rodzimi artyści. Przybywających na galę wręczenia nagród samorządowych  witała orkiestra dęta „Wola”, działająca przy OSP Wola Zachariaszowska pod kierunkiem kapelmistrza Lecha Wnuka. Utworami na akordeonie galę umilił Krzysztof Jamróz z Zielonek. W repertuarze m.in. Franka Sinatry i Zbigniewa Wodeckiego wystąpił z koncertem zespół TheFeelHarmony z solistami: Natalią Kawałek-Plewniak, Stefanek Plewniakiem i Stanisławem Plewniakiem z Bibic. 

Po koncercie na gości „Śledzika” czekała niespodzianka – byli świadkami uroczystego poświęcenia nowego skrzydła szkoły w Zielonkach, oddanego do użytku w styczniu tego roku. Budynek poświęcił  proboszcz parafii w Zielonkach ksiądz Tadeusz Kozak. Przecięcia wstęgi, wraz z wójtem gminy Zielonki Bogusławem Królem i dyrektor szkoły Bożeną Nowak ,dokonali wicemarszałek Łukasz Smółka i starosta Wojciech Pałka. Następnie obecni zwiedzili nową szkołę wraz z basenem. 

Na koniec był czas na integrację, rozmowy w miłej atmosferze; a do tańca dla naszych gości grał zespół Barwa. 

Dziękujemy sponsorom, w tym roku Galę Nagród Samorządowych Gminy Zielonki wsparli:

Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach, Usługi Koparko-Ładowarką JANKOP Karol Janus, Firma Budowlana MURKRAK w Węgrzcach, Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD, Firma  BUDOPOL, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Happy Kids Academy i Szkoła Językowa Shamrock w Zielonkach, ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki, Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł, Zakład WOD-KAN-GAZ Edward Kuś, Zespół Muzyczny BARWA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Krakowie, Firma Usługowa „Kuśmierczyk” w Zielonkach, Firma PILAR  TECH, Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Koła Gospodyń Wiejskich w Batowicach, Bibicach, Dziekanowicach, Przybysławicach, Węgrzcach, Owczarach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej, Garlicy Murowanej, Koło Przyjaciół Brzozówki, Koło Miłośników Kultury w Grębynicach, Koło Regionalne „Tradycja” w Trojanowicach, Koło Przyjaciół w Januszowicach, Koło Seniorów w Węgrzcach, Grupa „Gawędziarze i Śpiewacy” z Grębynic, Stowarzyszenie „Perła Pękowic”, Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic, Grupa „Przyjaciele”, Grupa „Bel Canto” z Zielonek, Klub 60+. 

Więcej zdjęć: tutaj

W filmie podsumowującym rok 2018 w gminie Zielonki, relacjonującym najważniejsze inwestycje i wydarzenia, zaprezentowanym podczas „XXIV Śledzika u wójta” 5 marca 2019 r. wśród ogromu informacji pojawił się jeden błąd dotyczący liczby szatni w nowym budynku LKS „Zieleńczanka”, których jest 4 a nie 5. Za niezamierzony błąd przepraszamy.

 

sledzik6
sledzik
sledzik7
sledzik8
sledzik10
 sledzik11
 sledzik12
 
 
 

 

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content