Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Gmina Zielonki 4. w województwie – Ranking Samorządów Małopolski 2019

By 26 września 201927 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2022 przez AO

ranking MISTiA f26 września Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) ogłosił w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2019. Liderami tegorocznego zestawienia są gminy Zakopane, Wielka Wieś i Niepołomice. Na czwartym miejscu uplasowała się gmina Zielonki.

W ramach rankingu MISTiA ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Ranking realizowany jest od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie, który odpowiada za zebranie i zestawienie wyników. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Gminy oceniano w 11 kategoriach. W tegorocznej edycji rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników gmina Zielonki osiągnęła w kategoriach: wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 – 1. miejsce w województwie (średni wynik 70,7%), liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r. – 2. miejsce po Zakopanem (253/1000) oraz saldo migracji na 1000 ludności w 2018 r. – 5. miejsce w województwie (14,45/1000). Brane pod uwagę były też: średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018), średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2016–2018), wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r., średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018), odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2018 r., wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r., udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2018 r.

Ranking Gmin Małopolski – dodatek specjalny Dziennik Polski

Szczegółowe wyniki Rankingu Gmin Małopolski – tabela MISTiA

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content